Net als CD&V is ook SP.A niet opgezet met de N-VA-communicatie rond de Vlaamse meerjarenbegroting. N-VA beweert dat de federale regering in het kader van de staatshervorming een factuur van 7,8 miljard euro doorschuift naar Vlaanderen.

'Maar die interpretatie en de uitspraken van minister Philippe Muyters zijn niet gedekt door de regering', zegt SP.A-fractieleider Bart Van Malderen. Net als CD&V en Vlaamse oppositiepartij Open VLD heeft SP.A forse bedenkingen bij de berekeningswijze van de 7,8 miljard euro.

CD&V is boos op coalitiepartner N-VA dat beweert dat de federale regering in het kader van de staatshervorming een factuur van 7,8 miljard euro doorschuift naar Vlaanderen. CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel noemt de N-VA-berekeningen 'zeer dubieus' en de kritiek van de coalitiepartner ronduit 'oneerlijk'. Van den Heuvel verwijt N-VA electorale spelletjes.

Het klopt volgens Van den Heuvel dat Vlaanderen de komende jaren zal bijdragen aan de sanering van de overheidsfinanciën - 1,8 miljard op kruissnelheid in 2019, aldus de CD&V'er. Maar in de N-VA-berekening worden de inspanningen voor de volledige periode 2015-2019 bij mekaar opgeteld. 'Zo komen ze tot hun totaal van 7,8 miljard euro over een periode van 5 jaar. Zo werkt het natuurlijk niet. Als we bij de start kiezen voor duurzame begrotingsingrepen, die jaar na jaar doorwerken, is de jaarlijks noodzakelijke inspanning gevoelig kleiner. In 2015 gaat het zo om ongeveer 600 miljoen euro'.

Van den Heuvel is hard voor zijn coalitiepartner: 'Ik kan enkel concluderen dat de N-VA sterk lijdt aan het 'schipper aan wal'-syndroom. De selectiviteit waarmee N-VA het beschikbare cijfermateriaal interpreteert, is zeer dubieus. Als ze het debat eerlijk zou voeren, zou ook zij erkennen dat deze herfinanciering een goeie zaak is. In plaats daarvan kiest ze voor bangmakerij en politiek opbod'. De CD&V'er verwijt de N-VA dat ze het 'gedoofde communautaire vuur steeds weer oppookt'. 'Een doordacht beleid waarvan de Vlaming beter wordt, lijkt ondergeschikt aan electorale tactiek. Dat de partij daarvoor een loopje met de werkelijkheid moet nemen, lijkt geen enkel bezwaar.'

Verherstraeten: 'Eigengereide rekenkunde'

Staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) formuleert zijn kritiek op de 'ietwat eigengereide rekenkunde' van Muyters in een opiniestuk voor Knack.be. Volgens Verherstraeten worden verschillende zaken op één hoop gegooid door Vlaams begrotingsminister Muyters. Volgens de 'cumulatieve rekenkunde' van Muyters zou de federale overheid de komende jaren 50 miljard aan inspanningen leveren, stelt Verherstraeten.

De CD&V-staatssecretaris betreurt ook dat in de discussie over de staatshervorming gesproken wordt over winnaars en verliezers. Hij noemt dat een 'valse discussie'. 'Want een burger uit Kortrijk, Mechelen of Genk is natuurlijk niet uitsluitend een Vlaming of een Belg. Hij ontvangt bijvoorbeeld zijn pensioen of zijn gezondheidszorgen van de federale overheid en heeft er dus alle belang bij dat die federale overheid niet in de financiële problemen geraakt'.

Van Mechelen: 'Gekste rekenkunde die ik ooit heb gezien'

Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open VLD), de voorganger van Muyters, reageert ook bijzonder kritisch op de meerjarenbegroting van N-VA-begrotingsminister Philippe Muyters. 'De rekenkunde van minister Muyters is van het gekste dat ik al gezien heb', reageert Van Mechelen. Volgens de Vlaamse liberalen tonen de cijfers alvast wel aan dat de Vlaamse begrotingsbeleid gefaald heeft en dat de volgende Vlaamse regering een zware factuur erft.

Volgens LDD-fractieleider Lode Vereeck heeft de Vlaamse regering de impact van de zesde staatshervorming onvoldoende voorbereid. Open VLD-parlementslid Dirk Van Mechelen vult aan: 'De cijfers bewijzen wat wij samen met de SERV al jaren zeggen, namelijk dat de Vlaamse regering haar kop in het zand steekt'. Minister Muyters zei al in De Tijd dat hij zich niet kon voorbereiden omdat het lang geduurd heeft voor de juiste omvang precies kon worden ingeschat. De N-VA-minister weerlegt ook dat Vlaanderen buffers had kunnen inzetten. 'Zo'n buffer kan je enkel inzetten in hetzelfde jaar. Je kan geen buffers overdragen naar een volgend jaar', zei hij in het VRT-radioprogramma 'De Ochtend'.

Van Mechelen reageert: 'Toen ik begrotingsminister was, legden we een conjunctuurprovisie aan van 1 procent van de gedeelde en samengevoegde belastingen, ofwel 200 miljoen euro. De niet gebruikte provisies staken we dan in een toekomstfonds.' Volgens Van Mechelen maakt de Vlaamse regering al jaren de fout van geen reserves aan te leggen en al het geld op te souperen. En daar dreigt de komende Vlaamse regering een prijs voor te betalen, zegt Van Mechelen samen met Open VLD-fractieleider Bart Tommelein.

Open VLD: 'N-VA wil geen geld opzijzetten voor zesde staatshervorming'

'Steeds opnieuw pochten minister Muyters en minister-president Kris Peeters over het Vlaamse begrotingsevenwicht. Maar aan dat sprookje komt nu definitief een einde', luidt het. De Vlaamse liberalen verwijten de N-VA-minister dat hij geen geld opzij heeft willen zetten voor de zesde staatshervorming. 'Het resultaat is dat de volgende Vlaamse regering meteen een zware factuur erft.'

Van Mechelen heeft ook bedenkingen bij de cijfers die Muyters hanteert. Zo zouden in de berekening van het totaalbedrag van 7,8 miljard ten onrechte een aantal cijfers zijn opgeteld. 'Eigenlijk zal Vlaanderen op kruissnelheid 1,5 miljard moeten besparen', aldus Van Mechelen. Hij wijst er ook op dat de saneringsbijdrage van 753 miljoen euro in 2015 overeenkomt met 0,6 procent van het bbp en dat men federaal in 2015 6 miljard moet besparen, wat overeenkomt met 1,4 procent van het bbp. 'Dat betekent dat Vlaanderen 30 procent van de besparingsinspanning levert en federaal 70 procent.'

Matthias Diependaele (N-VA): 'Gigantische doorschuifoperatie'

Uit de meerjarenbegroting, die in het Vlaams Parlement zal worden voorgesteld door Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters, blijkt volgens de N-VA dat Vlaanderen in totaal 7,8 miljard euro zou verliezen aan de zesde staatshervorming en de nieuwe financieringswet. De N-VA ziet in de cijfers een bewijs dat de federale regering de factuur wil doorschuiven naar Vlaanderen. Fractieleider Matthias Diependaele spreekt van een 'gigantische doorschuifoperatie waarop Vlaanderen zich onmogelijk had kunnen voorbereiden'.

(Belga)

Net als CD&V is ook SP.A niet opgezet met de N-VA-communicatie rond de Vlaamse meerjarenbegroting. N-VA beweert dat de federale regering in het kader van de staatshervorming een factuur van 7,8 miljard euro doorschuift naar Vlaanderen. 'Maar die interpretatie en de uitspraken van minister Philippe Muyters zijn niet gedekt door de regering', zegt SP.A-fractieleider Bart Van Malderen. Net als CD&V en Vlaamse oppositiepartij Open VLD heeft SP.A forse bedenkingen bij de berekeningswijze van de 7,8 miljard euro.CD&V is boos op coalitiepartner N-VA dat beweert dat de federale regering in het kader van de staatshervorming een factuur van 7,8 miljard euro doorschuift naar Vlaanderen. CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel noemt de N-VA-berekeningen 'zeer dubieus' en de kritiek van de coalitiepartner ronduit 'oneerlijk'. Van den Heuvel verwijt N-VA electorale spelletjes.Het klopt volgens Van den Heuvel dat Vlaanderen de komende jaren zal bijdragen aan de sanering van de overheidsfinanciën - 1,8 miljard op kruissnelheid in 2019, aldus de CD&V'er. Maar in de N-VA-berekening worden de inspanningen voor de volledige periode 2015-2019 bij mekaar opgeteld. 'Zo komen ze tot hun totaal van 7,8 miljard euro over een periode van 5 jaar. Zo werkt het natuurlijk niet. Als we bij de start kiezen voor duurzame begrotingsingrepen, die jaar na jaar doorwerken, is de jaarlijks noodzakelijke inspanning gevoelig kleiner. In 2015 gaat het zo om ongeveer 600 miljoen euro'. Van den Heuvel is hard voor zijn coalitiepartner: 'Ik kan enkel concluderen dat de N-VA sterk lijdt aan het 'schipper aan wal'-syndroom. De selectiviteit waarmee N-VA het beschikbare cijfermateriaal interpreteert, is zeer dubieus. Als ze het debat eerlijk zou voeren, zou ook zij erkennen dat deze herfinanciering een goeie zaak is. In plaats daarvan kiest ze voor bangmakerij en politiek opbod'. De CD&V'er verwijt de N-VA dat ze het 'gedoofde communautaire vuur steeds weer oppookt'. 'Een doordacht beleid waarvan de Vlaming beter wordt, lijkt ondergeschikt aan electorale tactiek. Dat de partij daarvoor een loopje met de werkelijkheid moet nemen, lijkt geen enkel bezwaar.'Staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) formuleert zijn kritiek op de 'ietwat eigengereide rekenkunde' van Muyters in een opiniestuk voor Knack.be. Volgens Verherstraeten worden verschillende zaken op één hoop gegooid door Vlaams begrotingsminister Muyters. Volgens de 'cumulatieve rekenkunde' van Muyters zou de federale overheid de komende jaren 50 miljard aan inspanningen leveren, stelt Verherstraeten.De CD&V-staatssecretaris betreurt ook dat in de discussie over de staatshervorming gesproken wordt over winnaars en verliezers. Hij noemt dat een 'valse discussie'. 'Want een burger uit Kortrijk, Mechelen of Genk is natuurlijk niet uitsluitend een Vlaming of een Belg. Hij ontvangt bijvoorbeeld zijn pensioen of zijn gezondheidszorgen van de federale overheid en heeft er dus alle belang bij dat die federale overheid niet in de financiële problemen geraakt'.Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen (Open VLD), de voorganger van Muyters, reageert ook bijzonder kritisch op de meerjarenbegroting van N-VA-begrotingsminister Philippe Muyters. 'De rekenkunde van minister Muyters is van het gekste dat ik al gezien heb', reageert Van Mechelen. Volgens de Vlaamse liberalen tonen de cijfers alvast wel aan dat de Vlaamse begrotingsbeleid gefaald heeft en dat de volgende Vlaamse regering een zware factuur erft.Volgens LDD-fractieleider Lode Vereeck heeft de Vlaamse regering de impact van de zesde staatshervorming onvoldoende voorbereid. Open VLD-parlementslid Dirk Van Mechelen vult aan: 'De cijfers bewijzen wat wij samen met de SERV al jaren zeggen, namelijk dat de Vlaamse regering haar kop in het zand steekt'. Minister Muyters zei al in De Tijd dat hij zich niet kon voorbereiden omdat het lang geduurd heeft voor de juiste omvang precies kon worden ingeschat. De N-VA-minister weerlegt ook dat Vlaanderen buffers had kunnen inzetten. 'Zo'n buffer kan je enkel inzetten in hetzelfde jaar. Je kan geen buffers overdragen naar een volgend jaar', zei hij in het VRT-radioprogramma 'De Ochtend'. Van Mechelen reageert: 'Toen ik begrotingsminister was, legden we een conjunctuurprovisie aan van 1 procent van de gedeelde en samengevoegde belastingen, ofwel 200 miljoen euro. De niet gebruikte provisies staken we dan in een toekomstfonds.' Volgens Van Mechelen maakt de Vlaamse regering al jaren de fout van geen reserves aan te leggen en al het geld op te souperen. En daar dreigt de komende Vlaamse regering een prijs voor te betalen, zegt Van Mechelen samen met Open VLD-fractieleider Bart Tommelein. 'Steeds opnieuw pochten minister Muyters en minister-president Kris Peeters over het Vlaamse begrotingsevenwicht. Maar aan dat sprookje komt nu definitief een einde', luidt het. De Vlaamse liberalen verwijten de N-VA-minister dat hij geen geld opzij heeft willen zetten voor de zesde staatshervorming. 'Het resultaat is dat de volgende Vlaamse regering meteen een zware factuur erft.' Van Mechelen heeft ook bedenkingen bij de cijfers die Muyters hanteert. Zo zouden in de berekening van het totaalbedrag van 7,8 miljard ten onrechte een aantal cijfers zijn opgeteld. 'Eigenlijk zal Vlaanderen op kruissnelheid 1,5 miljard moeten besparen', aldus Van Mechelen. Hij wijst er ook op dat de saneringsbijdrage van 753 miljoen euro in 2015 overeenkomt met 0,6 procent van het bbp en dat men federaal in 2015 6 miljard moet besparen, wat overeenkomt met 1,4 procent van het bbp. 'Dat betekent dat Vlaanderen 30 procent van de besparingsinspanning levert en federaal 70 procent.'Uit de meerjarenbegroting, die in het Vlaams Parlement zal worden voorgesteld door Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters, blijkt volgens de N-VA dat Vlaanderen in totaal 7,8 miljard euro zou verliezen aan de zesde staatshervorming en de nieuwe financieringswet. De N-VA ziet in de cijfers een bewijs dat de federale regering de factuur wil doorschuiven naar Vlaanderen. Fractieleider Matthias Diependaele spreekt van een 'gigantische doorschuifoperatie waarop Vlaanderen zich onmogelijk had kunnen voorbereiden'. (Belga)