'Uplace vormt een belangrijke hypotheek op de mobiliteit binnen de regio en is ook een gevaarlijke bedreiging voor middenstand in de steden en gemeenten van onze regio', aldus Geens en Van Rompuy, die er meer algemeen pleiten voor de versterking van kernwinkelgebieden en tegen megashoppingcentra.

Sinds de Raad van State vorig jaar de vergunningen vernietigde van Uplace voeren de promotoren van het winkelcentrum gesprekken met de gemeente Machelen om een 'Uplace-light' te realiseren. Het is onduidelijk of deze gesprekken al iets hebben opgeleverd.

CD&V wil dat er wat Vlaams-Brabant betreft ook een einde komt aan de regionale scheeftrekking in de toekenning van de strategische transformatiesteun aan ondernemingen. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kunnen ondernemingen beroep doen op middelen die hun steunen bij noodzakelijke investeringen en opleidingen.

'Sinds 1 januari 2014 keurde Vlaanderen 347 dossiers voor ruim 225 miljoen euro goed. Vlaams-Brabantse ondernemingen ontvingen slechts 4,16 procent van de toegekende middelen, maar voor Antwerpse liep dat op tot 28,31 procent', aldus Geens en Van Rompuy.

De CD&V pleit voorts voor het beter benutten van de troeven van de luchthaven als bron van tewerkstelling en het wegwerken van knelpuntberoepen door de uitwisseling van vacatures met Brussel in een hogere versnelling te brengen. De partij wil meer algemeen de economische dynamiek van de regio verder ondersteunen door te zorgen voor een gunstig investeringsklimaat, ruimte voor ondernemen en het aanpakken van de mobiliteitsproblematiek.

Kmo's dienen beter ondersteund worden in hun zoektocht naar geschikte bedrijfslocaties, rechtszekerheid geboden te worden en vergunningen moeten versneld worden afgeleverd.

'Uplace vormt een belangrijke hypotheek op de mobiliteit binnen de regio en is ook een gevaarlijke bedreiging voor middenstand in de steden en gemeenten van onze regio', aldus Geens en Van Rompuy, die er meer algemeen pleiten voor de versterking van kernwinkelgebieden en tegen megashoppingcentra. Sinds de Raad van State vorig jaar de vergunningen vernietigde van Uplace voeren de promotoren van het winkelcentrum gesprekken met de gemeente Machelen om een 'Uplace-light' te realiseren. Het is onduidelijk of deze gesprekken al iets hebben opgeleverd. CD&V wil dat er wat Vlaams-Brabant betreft ook een einde komt aan de regionale scheeftrekking in de toekenning van de strategische transformatiesteun aan ondernemingen. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kunnen ondernemingen beroep doen op middelen die hun steunen bij noodzakelijke investeringen en opleidingen.'Sinds 1 januari 2014 keurde Vlaanderen 347 dossiers voor ruim 225 miljoen euro goed. Vlaams-Brabantse ondernemingen ontvingen slechts 4,16 procent van de toegekende middelen, maar voor Antwerpse liep dat op tot 28,31 procent', aldus Geens en Van Rompuy. De CD&V pleit voorts voor het beter benutten van de troeven van de luchthaven als bron van tewerkstelling en het wegwerken van knelpuntberoepen door de uitwisseling van vacatures met Brussel in een hogere versnelling te brengen. De partij wil meer algemeen de economische dynamiek van de regio verder ondersteunen door te zorgen voor een gunstig investeringsklimaat, ruimte voor ondernemen en het aanpakken van de mobiliteitsproblematiek. Kmo's dienen beter ondersteund worden in hun zoektocht naar geschikte bedrijfslocaties, rechtszekerheid geboden te worden en vergunningen moeten versneld worden afgeleverd.