'Ik stel voor dat ik het rapport na de studiedag gewoon aan deze commissie overmaak. Dat kan bijvoorbeeld op maandagochtend. Maar het is een beetje lastig om dat rapport nu al vrij te geven als mijnheer Torfs daar nog een studiedag rond organiseert.'
...

'Ik stel voor dat ik het rapport na de studiedag gewoon aan deze commissie overmaak. Dat kan bijvoorbeeld op maandagochtend. Maar het is een beetje lastig om dat rapport nu al vrij te geven als mijnheer Torfs daar nog een studiedag rond organiseert.'Dat zei Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) afgelopen dinsdag in het parlement. Daar stelde CD&V'er Ward Kennes een vraag over de stand van zaken van de erkenningsprocedure van lokale geloofsgemeenschappen. Sinds november 2017 is de KU Leuven, onder leiding van kerkjurist en oud-rector Rik Torfs, in de weer met een onderzoek dat de criteria van die erkenningsprocedure moeten aanscherpen. Het onderzoek kwam er op vraag van Homans zelf, die besloot om tijdens de duur ervan geen enkele moskee of ander gebedshuis te erkennen. De minister besloot de studiedag van Torfs dan toch niet af te wachten om haar conclusies bekend te maken. 'De presentatie van het onderzoek moest nog starten en de standpunten van de minister stonden al in de krant', zegt Kennes vanuit het buitenland. 'Dat is niet fijn voor de parlementsleden. Ik wacht al heel lang op dat onderzoek.'Maar niet alleen het perslek frustreert Kennes. CD&V, nochtans een regeringspartner van N-VA, kan de conclusies van minister Homans evenmin smaken. Homans stelt voor om een proefperiode in te stellen van vijf jaar. Tijdens die periode moet het gebedshuis bewijzen dat het aan alle regels voldoet en moet er een vertrouwensbestand ontstaan met de bevoegde overheden.Die proefperiode is ingegeven door de vrees dat landen als Saoedi-Arabië en Turkije Vlaamse moskeeën ideologisch overnemen om extremistisch gedachtengoed te verspreiden. Pikant detail: tijdens die vijf jaar zou de instelling geen cent overheidssubsidie ontvangen. Een doorn in het oog van de Vlaamse christendemocraten. 'Ik heb begrip voor het concept van een proefperiode. Laat me duidelijk zijn: er moet een einde komen aan de buitenlandse financiering. Wahabistische en salafistische strekkingen willen we hier niet', zegt Kennes.'Maar wat ik niet evident vind, is dat we tijdens die periode niet álle regels zouden toepassen. Terwijl je tijdens die proeftermijn alle aspecten uit de echte wereld zou moeten meenemen, dus ook de financiering.'CD&V denkt dat het voorstel voor meer onduidelijkheid zorgt. Zo zijn de aanvragen van 47 islamitische, 6 protestantse, 4 orthodoxe en een enkele Israëlitische gemeenschap hangende. 'De afgelopen jaren waren eigenlijk al een verloren periode en ondertussen groeien de wachtlijsten', zegt Kennes. 'Eerst werden er de facto erkenningen geweigerd. Daarna schermde Homans met de Staatsveiligheid en het ministerie van Justitie. Dan besloot ze niets te erkennen tijdens de looptijd van de studie, en nu dit. Als we nu vijf jaar lang niets zouden erkennen, dan staat dat gelijk aan het ondergraven het systeem. Het zou gewoon ongeloofwaardig worden.'Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwam op Twitter overigens terug op die episode uit 2017. CD&V stipt aan dat er al enkele strenge criteria gelden. 'Men moet niet doen alsof er nu plots aan criteria denkt. Zo moeten bestuursdocumenten al worden opgemaakt in het Nederlands en moeten buitenlandse imams verplicht inburgeren.'Of Homans' voorstellen zijn ingegeven door de nabijheid van de verkiezingen, wil Kennes niet gezegd hebben. 'Ik stel enkel vast dat we in gevoelige tijden zijn aanbeland', zegt hij.