Tien jaar na het stopzetten van het Tijdschrift voor Politiek van de toenmalige studiedienst van CD&V neemt partijvoorzitter Wouter Beke de draad weer op. Naar het evenbeeld van de politicus Beke, die in 2004 aan de KU Leuven doctoreerde met een wetenschappelijk proefschrift over de CVP in de periode 1945-1968 en die in 2007 het politieke debat een injectie gaf met het boek De mythe van het vrije ik, pakt de CD&V-studiedienst CEDER uit met een nieuw tijdschrift: Christen-Democratische Reflecties (CDR).
CDR wil christendemocratische duiding geven bij maatschappelijke en politieke thema's. Dat illustreert een cultuuromslag bij CD&V. Onder Yves Leterme werd stevig geknipt in de middelen voor studiewerk en beredeneerde publicaties. Het geld ging vooral naar communicatie over goed bestuur. Beke kiest opnieuw voor meer diepgang en ernst.

Europese crisis
Het nulnummer van CDR is volledig gewijd aan Europa, 'een christendemocratisch project bij uitstek' volgens het voorwoord. Herman Van Rompuy als voorzitter van de Raad van Europa, CEDER-directeur Nick Gobbin en Wilfried Martens als voorzitter van de Europese Volkspartij belichten drie factoren van de Europese crisis: een crisis van de solidariteit, de democratie en het leiderschap. De drie auteurs krijgen een weerwoord van professor Johan Verstraeten (KU Leuven), de Europees Parlementsleden Marianne Thyssen en Ivo Belet, en CEDER-adviseur Jürgen Mettepenningen. De redactie van nieuwe CDR-nummers (drie per jaargang) zal telkens op die manier worden opgevat om het debat te stimuleren.

CDR is duidelijk een CD&V-publicatie. Andere partijen kennen zo'n tijdschrift niet, al zijn er wel bladen van denktanks die in mindere of meerdere mate bij hen aanleunen. Voorbeelden zijn Liberales (voor Open VLD), Oikos (voor Groen) en de Stichting Gerrit Kreveld met het tijdschrift Samenleving en politiek (voor SP.A). Om te waken over de verscheidenheid en kwaliteit van de CDR-bijdragen zijn in de redactieraad ook 'externe' mensen opgenomen zoals Jan Smets, directeur van de Nationale Bank, Frank Judo, voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging, en KADOC-directeur Jan De Maeyer. (PM)

Tien jaar na het stopzetten van het Tijdschrift voor Politiek van de toenmalige studiedienst van CD&V neemt partijvoorzitter Wouter Beke de draad weer op. Naar het evenbeeld van de politicus Beke, die in 2004 aan de KU Leuven doctoreerde met een wetenschappelijk proefschrift over de CVP in de periode 1945-1968 en die in 2007 het politieke debat een injectie gaf met het boek De mythe van het vrije ik, pakt de CD&V-studiedienst CEDER uit met een nieuw tijdschrift: Christen-Democratische Reflecties (CDR). CDR wil christendemocratische duiding geven bij maatschappelijke en politieke thema's. Dat illustreert een cultuuromslag bij CD&V. Onder Yves Leterme werd stevig geknipt in de middelen voor studiewerk en beredeneerde publicaties. Het geld ging vooral naar communicatie over goed bestuur. Beke kiest opnieuw voor meer diepgang en ernst. Europese crisis Het nulnummer van CDR is volledig gewijd aan Europa, 'een christendemocratisch project bij uitstek' volgens het voorwoord. Herman Van Rompuy als voorzitter van de Raad van Europa, CEDER-directeur Nick Gobbin en Wilfried Martens als voorzitter van de Europese Volkspartij belichten drie factoren van de Europese crisis: een crisis van de solidariteit, de democratie en het leiderschap. De drie auteurs krijgen een weerwoord van professor Johan Verstraeten (KU Leuven), de Europees Parlementsleden Marianne Thyssen en Ivo Belet, en CEDER-adviseur Jürgen Mettepenningen. De redactie van nieuwe CDR-nummers (drie per jaargang) zal telkens op die manier worden opgevat om het debat te stimuleren. CDR is duidelijk een CD&V-publicatie. Andere partijen kennen zo'n tijdschrift niet, al zijn er wel bladen van denktanks die in mindere of meerdere mate bij hen aanleunen. Voorbeelden zijn Liberales (voor Open VLD), Oikos (voor Groen) en de Stichting Gerrit Kreveld met het tijdschrift Samenleving en politiek (voor SP.A). Om te waken over de verscheidenheid en kwaliteit van de CDR-bijdragen zijn in de redactieraad ook 'externe' mensen opgenomen zoals Jan Smets, directeur van de Nationale Bank, Frank Judo, voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging, en KADOC-directeur Jan De Maeyer. (PM)