De raadsheer moest in 2008 samen met twee andere collega's een oordeel vellen over de verkoop van Fortisbank aan BNP Paribas. Omdat ze haar deel van het arrest voor taalkundige controle voorlegde aan een bevriende gepensioneerde rechter was ze volgens het Gentse hof schuldig aan schending van het beroepsgeheim. Ze kreeg evenwel opschorting van straf. Schurmans was het daar echter niet mee eens en stapte naar het Hof van Cassatie. Volgens de raadsheer kreeg ze geen eerlijk proces omdat haar vermoeden van onschuld was geschonden door verschillende uitspraken van toenmalig Cassatievoorzitter Ghislain Londers. Cassatie geeft haar nu ongelijk. Volgens het Hof zijn de raadsheren "namelijk onafhankelijk van de hiërarchie wanneer ze het recht uitspreken". (VOC)

De raadsheer moest in 2008 samen met twee andere collega's een oordeel vellen over de verkoop van Fortisbank aan BNP Paribas. Omdat ze haar deel van het arrest voor taalkundige controle voorlegde aan een bevriende gepensioneerde rechter was ze volgens het Gentse hof schuldig aan schending van het beroepsgeheim. Ze kreeg evenwel opschorting van straf. Schurmans was het daar echter niet mee eens en stapte naar het Hof van Cassatie. Volgens de raadsheer kreeg ze geen eerlijk proces omdat haar vermoeden van onschuld was geschonden door verschillende uitspraken van toenmalig Cassatievoorzitter Ghislain Londers. Cassatie geeft haar nu ongelijk. Volgens het Hof zijn de raadsheren "namelijk onafhankelijk van de hiërarchie wanneer ze het recht uitspreken". (VOC)