Minister-president Jan Jambon (N-VA) wilde een stijlbreuk met het verleden forceren. Is hem dat gelukt?
...