In theorie zal er nu tijdens de inschrijvingsperiode een plaats zijn voor elk kind. "Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat alle ouders hun kind kunnen inschrijven in de school of zelfs maar buurt van voorkeur. Er zullen dus nog steeds mensen ontevreden zijn", nuanceert burgemeester Patrick Janssens (sp.a). Antwerps schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) benadrukte vrijdag nogmaals dat het vinden van de 400 extra plaatsen op zo'n korte tijd een enorme inspanning vergde. "Dit kon enkel door een hechte samenwerking tussen tal van stadsdiensten en onderwijspartners", zegt hij. Maandag zal op de website www.antwerpen.be/studiewijzer een definitief overzicht komen van alle nog beschikbare plaatsen per klasgroep. Dan zal ook duidelijk worden welke schoolbesturen instaan voor de nieuwe schooltjes. Vanaf woensdag start de inschrijvingsperiode voor ouders die hun kind nog niet inschreven via de door het lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) georganiseerde aanmeldingsprocedure. Er zijn dan geen voorrangscriteria meer geldig, zoals afstand tot de woon- of werkplaats of het hebben van broers of zussen in de school. (COR 360)

In theorie zal er nu tijdens de inschrijvingsperiode een plaats zijn voor elk kind. "Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat alle ouders hun kind kunnen inschrijven in de school of zelfs maar buurt van voorkeur. Er zullen dus nog steeds mensen ontevreden zijn", nuanceert burgemeester Patrick Janssens (sp.a). Antwerps schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) benadrukte vrijdag nogmaals dat het vinden van de 400 extra plaatsen op zo'n korte tijd een enorme inspanning vergde. "Dit kon enkel door een hechte samenwerking tussen tal van stadsdiensten en onderwijspartners", zegt hij. Maandag zal op de website www.antwerpen.be/studiewijzer een definitief overzicht komen van alle nog beschikbare plaatsen per klasgroep. Dan zal ook duidelijk worden welke schoolbesturen instaan voor de nieuwe schooltjes. Vanaf woensdag start de inschrijvingsperiode voor ouders die hun kind nog niet inschreven via de door het lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) georganiseerde aanmeldingsprocedure. Er zijn dan geen voorrangscriteria meer geldig, zoals afstand tot de woon- of werkplaats of het hebben van broers of zussen in de school. (COR 360)