In de Havenlaan worden momenteel tijdelijke voet- en fietspaden aangelegd. Het buurtcomité vreest dat de wortels van de platanen daardoor onherstelbare schade zullen oplopen."Minister Grouwels heeft ons beloftes gedaan die ze niet zal nakomen, zoals de bescherming van de wortels en de vervanging van de neergehaalde bomen", zegt gemeenteraadslid Zoubida Jellab (Ecolo).Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels zegt dat om de wortels van de bomen te sparen het oorspronkelijke voet- en fietspad op uitdrukkelijke vraag van de (buurt)comités al werd verkleind van 3 naar 2,5 meter. Om in de Havenlaan een comfortabel voet- en fietspad aan te leggen, moet 40 centimeter gegraven worden. "Dat is onmogelijk zonder aan de boomwortels te raken. Mobiel Brussel probeert de kwetsuren aan de boomwortels echter tot een minimum te beperken door talrijke voorzorgsmaatregelen te nemen", zegt de minister. Zo werd onder meer speciale potgrond en meststof gebruikt en kregen de wortels van de bomen al een antischimmelbehandeling. Het voorstel van de buurtbewoners om de werkzaamheden manueel uit te voeren, is volgens Grouwels geen optie. "Dat zou de duur van de werkzaamheden en dus ook de kostprijs voor de belastingbetaler aanzienlijk opdrijven." (BRUSSELS REGION)

In de Havenlaan worden momenteel tijdelijke voet- en fietspaden aangelegd. Het buurtcomité vreest dat de wortels van de platanen daardoor onherstelbare schade zullen oplopen."Minister Grouwels heeft ons beloftes gedaan die ze niet zal nakomen, zoals de bescherming van de wortels en de vervanging van de neergehaalde bomen", zegt gemeenteraadslid Zoubida Jellab (Ecolo).Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels zegt dat om de wortels van de bomen te sparen het oorspronkelijke voet- en fietspad op uitdrukkelijke vraag van de (buurt)comités al werd verkleind van 3 naar 2,5 meter. Om in de Havenlaan een comfortabel voet- en fietspad aan te leggen, moet 40 centimeter gegraven worden. "Dat is onmogelijk zonder aan de boomwortels te raken. Mobiel Brussel probeert de kwetsuren aan de boomwortels echter tot een minimum te beperken door talrijke voorzorgsmaatregelen te nemen", zegt de minister. Zo werd onder meer speciale potgrond en meststof gebruikt en kregen de wortels van de bomen al een antischimmelbehandeling. Het voorstel van de buurtbewoners om de werkzaamheden manueel uit te voeren, is volgens Grouwels geen optie. "Dat zou de duur van de werkzaamheden en dus ook de kostprijs voor de belastingbetaler aanzienlijk opdrijven." (BRUSSELS REGION)