'We hadden ons helemaal niet verwacht aan een rapport dat zelfs nog positief is voor Sudan', stelt woordvoerder Mehdi Kassou.

De conclusies van het Sudan-rapport dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) uitvoerde stelt dat er geen bewijzen zijn dat teruggestuurde Soedanezen na hun terugkeer gefolterd werden, maar tegelijkertijd kan het ook niet met absolute zekerheid vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden.

Voor burgerplatform BXL Refugees, dat actief is in het Maximiliaanpark, is dit een signaal om de werking te versterken. 'We gaan nog meer beschermingsmaatregelen nemen als het op onderdak bieden aankomt. Zo kunnen we arrestaties en repatriëringen vermijden en een goede opvolging voorzien', stelt Kassou. 'We hebben bijvoorbeeld nog altijd geen nieuws van een persoon die werd uitgewezen. Daarmee bewijzen we nog geen mishandelingen, maar het feit dat je iemand terugstuurt naar een land waar een president is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid is toch wel een fundamentele contradictie', aldus Kessou.

'We hadden ons helemaal niet verwacht aan een rapport dat zelfs nog positief is voor Sudan', stelt woordvoerder Mehdi Kassou.De conclusies van het Sudan-rapport dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) uitvoerde stelt dat er geen bewijzen zijn dat teruggestuurde Soedanezen na hun terugkeer gefolterd werden, maar tegelijkertijd kan het ook niet met absolute zekerheid vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden. Voor burgerplatform BXL Refugees, dat actief is in het Maximiliaanpark, is dit een signaal om de werking te versterken. 'We gaan nog meer beschermingsmaatregelen nemen als het op onderdak bieden aankomt. Zo kunnen we arrestaties en repatriëringen vermijden en een goede opvolging voorzien', stelt Kassou. 'We hebben bijvoorbeeld nog altijd geen nieuws van een persoon die werd uitgewezen. Daarmee bewijzen we nog geen mishandelingen, maar het feit dat je iemand terugstuurt naar een land waar een president is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid is toch wel een fundamentele contradictie', aldus Kessou.