'Als bankiers, juristen, consultants, zakenadvocaten, lobbyisten of pr-lui een staking zouden uitroepen, zou er geen haan naar kraaien. Maar als treinmachinisten, schoonmakers of buschauffeurs er de brui aan geven, is het halve land ontregeld.' Kom David Graeber niet vertellen welke jobs er écht toe doen. Een hoogleraar antropologie die verbonden is aan de London School of Economics (LSE) en tegelijk dweept met het anarchisme? 'Hoor eens, een kwart van de jobs levert diensten en producten waar werkelijk behoefte aan is. Maar de overgrote meerderheid van de functies in de financiële dienstverlening, sales, marketing, human resources, communicatie en administratie? Dat zijn bullshitjobs.' Het is meteen de titel van Graebers nieuwste boek.
...