De 'superkern', bestaande uit de tien partijen die de federale regering met volmachten steunen, besliste ook om de tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis, het overbruggingsrecht en het bijzondere stelsel van ouderschapsverlof te verlengen tot 31 augustus. Voor de sectoren in moeilijkheden zijn de tijdelijke werkloosheidsregeling en het overbruggingsrecht verlengd tot 31 december.

Meer financiële ademruimte

Dezelfde verlenging geldt ook voor maatregelen als het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie aan de OCMW's voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

Voor de sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, die komende maandag 8 juni heropstart, zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen. Die moeten 'de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten verzachten', zeggen de leden van het kernkabinet en de partij- en fractievoorzitters in een mededeling.

Het gaat in de eerste plaats om een verlenging en 'verbetering' van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus, dat verlengbaar is tot 31 december. Ook de tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot 31 december.

Btw-verlaging

Zoals te verwachten was, komt er een btw-verlaging voor de horeca, die zal gelden op alle diensten, behalve op de verkoop van alcoholische dranken. Het idee is om meer financiële ademruimte te creëren voor uitbaters, en niet zozeer om de prijzen van eten en drank te verlagen. Deze maatregel zal eveneens gelden tot eind dit jaar.

De zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, kunnen de komende drie maanden rekenen op een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing. 'Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan', luidt het.

Bankgarantie verlengd

Daarenboven is overeengekomen om de bankgarantie te verlengen. Die moet helpen om de solvabiliteit van ondernemingen te verbeteren. In de loop van volgende week bespreekt het parlement de modaliteiten voor de uitbreiding van de garantieregeling naar kmo's en de voorstellen om ook kunstenaars te ondersteunen.

De superkern nam ook een aantal koopkrachtmaatregelen. 'De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de economische activiteit van ons land', leest de mededeling. Er komt onder meer een consumptiecheque van 300 euro, die specifiek gericht is op de zwaarst getroffen sectoren, zoals horeca en cultuur. De cheque kan door de werkgever worden toegekend en zal 100% aftrekbaar en belastingvrij zijn.

Leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen gedurende een halfjaar 50 euro bijkomende steun per maand.

Rail Pass voor iedereen

Elke inwoner van het land krijgt een Rail Pass van de NMBS, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

De OCMW's, die dus ook extra subsidies voor voedselhulp krijgen, zullen een verdere tijdelijke verhoging met 15 procent krijgen van het terugbetalingspercentage van de overheid.

De tien partijen - regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V en oppositiepartijen PS, SP.A, Groen, Ecolo, N-VA, CDH en DéFI - zijn het erover eens om nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen.

De 'superkern', bestaande uit de tien partijen die de federale regering met volmachten steunen, besliste ook om de tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis, het overbruggingsrecht en het bijzondere stelsel van ouderschapsverlof te verlengen tot 31 augustus. Voor de sectoren in moeilijkheden zijn de tijdelijke werkloosheidsregeling en het overbruggingsrecht verlengd tot 31 december.Dezelfde verlenging geldt ook voor maatregelen als het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie aan de OCMW's voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen. Voor de sectoren in moeilijkheden, waaronder de horeca, die komende maandag 8 juni heropstart, zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen. Die moeten 'de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten verzachten', zeggen de leden van het kernkabinet en de partij- en fractievoorzitters in een mededeling. Het gaat in de eerste plaats om een verlenging en 'verbetering' van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus, dat verlengbaar is tot 31 december. Ook de tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot 31 december. Zoals te verwachten was, komt er een btw-verlaging voor de horeca, die zal gelden op alle diensten, behalve op de verkoop van alcoholische dranken. Het idee is om meer financiële ademruimte te creëren voor uitbaters, en niet zozeer om de prijzen van eten en drank te verlagen. Deze maatregel zal eveneens gelden tot eind dit jaar. De zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, kunnen de komende drie maanden rekenen op een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing. 'Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan', luidt het.Daarenboven is overeengekomen om de bankgarantie te verlengen. Die moet helpen om de solvabiliteit van ondernemingen te verbeteren. In de loop van volgende week bespreekt het parlement de modaliteiten voor de uitbreiding van de garantieregeling naar kmo's en de voorstellen om ook kunstenaars te ondersteunen. De superkern nam ook een aantal koopkrachtmaatregelen. 'De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de economische activiteit van ons land', leest de mededeling. Er komt onder meer een consumptiecheque van 300 euro, die specifiek gericht is op de zwaarst getroffen sectoren, zoals horeca en cultuur. De cheque kan door de werkgever worden toegekend en zal 100% aftrekbaar en belastingvrij zijn. Leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen gedurende een halfjaar 50 euro bijkomende steun per maand. Elke inwoner van het land krijgt een Rail Pass van de NMBS, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt. De OCMW's, die dus ook extra subsidies voor voedselhulp krijgen, zullen een verdere tijdelijke verhoging met 15 procent krijgen van het terugbetalingspercentage van de overheid. De tien partijen - regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V en oppositiepartijen PS, SP.A, Groen, Ecolo, N-VA, CDH en DéFI - zijn het erover eens om nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen.