Volgens Brussels minister van Financiën Jean-Luc Vanraes (Open Vld) gaat het om een voorzichtige ontwerpbegroting en zal de evolutie van de cijfers van dichtbij opgevolgd worden. Vanraes weerlegt ook de kritiek van oppositiepartij MR dat de Brusselse regering onvoldoende voorzichtigheid heeft ingebouwd in haar uitgaven. Volgens Vanraes is het de eerste keer in jaren dat de regering meer betaalkredieten voorziet dan dat ze geld nodig heeft voor nieuwe beleidsengagementen. Het verschil tussen de twee bedraagt 70 miljoen euro. Het tekort zal worden teruggebracht van 313 miljoen euro naar 254 miljoen euro en dat zal volgens Vanraes gebeuren zonder de belastingen te verhogen en dankzij een verhoging van de ontvangsten met 10 procent. Volgens Vanraes zullen de ontvangsten ook nauwgezet opgevolgd worden in de eerste maanden van 2012. De schattingen voor de regionale belastingen zijn volgens hem alvast voorzichtiger ingeschat dan de schattingen van de federale diensten. (PVO)

Volgens Brussels minister van Financiën Jean-Luc Vanraes (Open Vld) gaat het om een voorzichtige ontwerpbegroting en zal de evolutie van de cijfers van dichtbij opgevolgd worden. Vanraes weerlegt ook de kritiek van oppositiepartij MR dat de Brusselse regering onvoldoende voorzichtigheid heeft ingebouwd in haar uitgaven. Volgens Vanraes is het de eerste keer in jaren dat de regering meer betaalkredieten voorziet dan dat ze geld nodig heeft voor nieuwe beleidsengagementen. Het verschil tussen de twee bedraagt 70 miljoen euro. Het tekort zal worden teruggebracht van 313 miljoen euro naar 254 miljoen euro en dat zal volgens Vanraes gebeuren zonder de belastingen te verhogen en dankzij een verhoging van de ontvangsten met 10 procent. Volgens Vanraes zullen de ontvangsten ook nauwgezet opgevolgd worden in de eerste maanden van 2012. De schattingen voor de regionale belastingen zijn volgens hem alvast voorzichtiger ingeschat dan de schattingen van de federale diensten. (PVO)