Het SmartMove-model kiest resoluut voor een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De Brusselse slimme kilometerheffing zal berekend worden volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken.

De slimme kilometerheffing zal enkel gelden op weekdagen en wordt berekend aan de hand van de fiscale pk's van het voertuig. Verplaatsingen in het weekend en na 19 uur op weekdagen zijn gratis binnen SmartMove. Voor de Brusselaars zal het nieuwe model de verkeersbelastingen vervangen. De belasting op inverkeerstelling (BIV) blijft enkel behouden voor luxewagens met een fiscale pk van 15 of hoger.

Met het akkoord over de fiscale hervorming is nu een eerste stap genomen. Nu wordt een fase van overleg en dialoog opgestart met alle belanghebbenden, dus ook het Waals en Vlaamse gewest en het federale niveau. De Brusselse regering wil op die manier een breed kader creëren dat in 2021 wordt voorgesteld aan het Brussels parlement. De rest van 2021 komt in het teken te staan van de operationalisering van de slimme kilometerheffing, met inbegrip van een testfase. De definitieve invoering van SmartMove volgt in de loop van 2022.

Het SmartMove-model kiest resoluut voor een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De Brusselse slimme kilometerheffing zal berekend worden volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken. De slimme kilometerheffing zal enkel gelden op weekdagen en wordt berekend aan de hand van de fiscale pk's van het voertuig. Verplaatsingen in het weekend en na 19 uur op weekdagen zijn gratis binnen SmartMove. Voor de Brusselaars zal het nieuwe model de verkeersbelastingen vervangen. De belasting op inverkeerstelling (BIV) blijft enkel behouden voor luxewagens met een fiscale pk van 15 of hoger. Met het akkoord over de fiscale hervorming is nu een eerste stap genomen. Nu wordt een fase van overleg en dialoog opgestart met alle belanghebbenden, dus ook het Waals en Vlaamse gewest en het federale niveau. De Brusselse regering wil op die manier een breed kader creëren dat in 2021 wordt voorgesteld aan het Brussels parlement. De rest van 2021 komt in het teken te staan van de operationalisering van de slimme kilometerheffing, met inbegrip van een testfase. De definitieve invoering van SmartMove volgt in de loop van 2022.