Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten per jaar te bereiken. Vorige jaar noteerde de MIVB een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8% in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag. De MIVB en het Gewest willen een alternatief bieden voor de privéwagen om almaar meer personen aan te zetten het openbaar vervoer te gebruiken. Daarvoor staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6,2 miljard euro tegen 2030, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro. Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma). Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting, enz.) en voertuigen. De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend over volledig elektrische voertuigen beschikken aangezien de maatschappij vanaf dan enkel nog elektrische bussen mag aankopen. Voorts streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen. Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken. Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, modernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties...), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan. (Belga)

Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten per jaar te bereiken. Vorige jaar noteerde de MIVB een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8% in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag. De MIVB en het Gewest willen een alternatief bieden voor de privéwagen om almaar meer personen aan te zetten het openbaar vervoer te gebruiken. Daarvoor staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6,2 miljard euro tegen 2030, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro. Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma). Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting, enz.) en voertuigen. De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend over volledig elektrische voertuigen beschikken aangezien de maatschappij vanaf dan enkel nog elektrische bussen mag aankopen. Voorts streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen. Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken. Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, modernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties...), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan. (Belga)