Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) overweegt een volledige decumul tussen de functie van regionaal volksvertegenwoordiger en de lokaal uitvoerende functie, burgemeester of schepen dus.

'De decumul moet gepaard gaan met een herwaardering van de schepen of burgemeester', zegt Vervoort. 'Lokaal verkozenen moeten de middelen krijgen om hun job correct te kunnen doen, maar vanaf dat moment zal het ook gedaan zijn met te zoeken naar mandaten die afgeleid zijn van die lokale functie en zich daarvoor te laten verlonen.'

De Brusselse minister-president legt zijn regeringspartners deze week een nota voor. Daarin staan ook voorstellen om orde op zaken te stellen in de intercommunales en de Brusselse publieke organen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) overweegt een volledige decumul tussen de functie van regionaal volksvertegenwoordiger en de lokaal uitvoerende functie, burgemeester of schepen dus. 'De decumul moet gepaard gaan met een herwaardering van de schepen of burgemeester', zegt Vervoort. 'Lokaal verkozenen moeten de middelen krijgen om hun job correct te kunnen doen, maar vanaf dat moment zal het ook gedaan zijn met te zoeken naar mandaten die afgeleid zijn van die lokale functie en zich daarvoor te laten verlonen.'De Brusselse minister-president legt zijn regeringspartners deze week een nota voor. Daarin staan ook voorstellen om orde op zaken te stellen in de intercommunales en de Brusselse publieke organen.