De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijzonder krediet voor 2011 berekent en verdeelt over de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het gaat voornamelijk om de vestigingen van internationale organisaties zoals de Navo of de Europese instellingen. Het krediet dekt ten minste 72 procent van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet. Voor 2011 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 64 miljoen. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72 procent van dat bedrag, namelijk ruim 46 miljoen euro, 4.570.086 euro voor de gemeenten van het Vlaams gewest, 4.162.208 euro voor de gemeenten van het Waals gewest en 37.393.349 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. (JDH)

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijzonder krediet voor 2011 berekent en verdeelt over de gemeenten waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Het gaat voornamelijk om de vestigingen van internationale organisaties zoals de Navo of de Europese instellingen. Het krediet dekt ten minste 72 procent van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die niet geïnd zijn. Het krediet wordt berekend op basis van de gewestelijke aanslagvoeten, de gemeentelijke opcentiemen en de meest recent gekende kadastrale inkomens. Het wordt verdeeld op basis van het bedrag aan fiscale minderopbrengst per gemeente dat wordt berekend zoals het krediet. Voor 2011 bedraagt de niet-inning van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 64 miljoen. Het te verdelen krediet is dus gelijk aan 72 procent van dat bedrag, namelijk ruim 46 miljoen euro, 4.570.086 euro voor de gemeenten van het Vlaams gewest, 4.162.208 euro voor de gemeenten van het Waals gewest en 37.393.349 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. (JDH)