Per honderd personeelsleden van de lokale politie krijgen er in het Brussels gewest 2,7 agenten een tuchtstraf. In Vlaanderen en Wallonië is dat maar 1,2. In 2015 was het verschil minder groot, maar sindsdien steeg het aantal tuchtstraffen in Brussel elk jaar (van 2 naar 2,4 naar 2,7), terwijl dat in Vlaanderen van 1,6 naar 1,2 ging, het niveau waar Wallonië al sinds 2014 rond hangt. De verschillen worden in het rapport niet rechtstreeks verklaard. Wel wordt gewezen op de vaststelling dat er in grotere politiezones meer tuchtprocedures worden opgestart. Waarom dat zo is, wordt niet uitgelegd. Maar omdat het dichtbevolkte Brussel over grote zones beschikt, zijn er dus meer procedures en uiteindelijk straffen. Niet toevallig scoort de provincie Antwerpen ook hoger, daar zijn er twee tuchtstraffen per honderd personeelsleden. En maar liefst 86 procent van die straffen worden uitgevaardigd in de politiezone Antwerpen. (Belga)

Per honderd personeelsleden van de lokale politie krijgen er in het Brussels gewest 2,7 agenten een tuchtstraf. In Vlaanderen en Wallonië is dat maar 1,2. In 2015 was het verschil minder groot, maar sindsdien steeg het aantal tuchtstraffen in Brussel elk jaar (van 2 naar 2,4 naar 2,7), terwijl dat in Vlaanderen van 1,6 naar 1,2 ging, het niveau waar Wallonië al sinds 2014 rond hangt. De verschillen worden in het rapport niet rechtstreeks verklaard. Wel wordt gewezen op de vaststelling dat er in grotere politiezones meer tuchtprocedures worden opgestart. Waarom dat zo is, wordt niet uitgelegd. Maar omdat het dichtbevolkte Brussel over grote zones beschikt, zijn er dus meer procedures en uiteindelijk straffen. Niet toevallig scoort de provincie Antwerpen ook hoger, daar zijn er twee tuchtstraffen per honderd personeelsleden. En maar liefst 86 procent van die straffen worden uitgevaardigd in de politiezone Antwerpen. (Belga)