Hoofdindienster Véronique Lefrancq wees erop dat de klassieke erfgoeddagen voornamelijk werk van mannen in de verf zetten, en dat de vrouwen meestal op de achtergrond blijven. Het woord 'patrimonium' verwijst overigens naar mannen. Daarom roept het voorstel van resolutie ook in het Frans op om ook 'journées du matrimoine' te organiseren. Omdat in het Nederlands de term 'matrimonium' niet meteen een belletje doet rinkelen, is via een amendent gekozen voor de term 'vrouwelijke erfgoeddagen'.

In de resolutie wordt de Brusselse regering gevraagd om initiatieven (financieel) te ondersteunen voor de organisatie van vrouwelijke erfgoeddagen. Die initiatieven moeten ook aandacht hebben voor het immateriële vrouwelijk erfgoed en pedagogische doelen nastreven. Het parlement vraagt de regering ook het wetenschappelijk onderzoek naar vrouwelijk erfgoed te ondersteunen. Op lange termijn dienen de erfgoeddagen ook het vrouwelijk erfgoed in de verf te zetten.

Hoofdindienster Véronique Lefrancq wees erop dat de klassieke erfgoeddagen voornamelijk werk van mannen in de verf zetten, en dat de vrouwen meestal op de achtergrond blijven. Het woord 'patrimonium' verwijst overigens naar mannen. Daarom roept het voorstel van resolutie ook in het Frans op om ook 'journées du matrimoine' te organiseren. Omdat in het Nederlands de term 'matrimonium' niet meteen een belletje doet rinkelen, is via een amendent gekozen voor de term 'vrouwelijke erfgoeddagen'. In de resolutie wordt de Brusselse regering gevraagd om initiatieven (financieel) te ondersteunen voor de organisatie van vrouwelijke erfgoeddagen. Die initiatieven moeten ook aandacht hebben voor het immateriële vrouwelijk erfgoed en pedagogische doelen nastreven. Het parlement vraagt de regering ook het wetenschappelijk onderzoek naar vrouwelijk erfgoed te ondersteunen. Op lange termijn dienen de erfgoeddagen ook het vrouwelijk erfgoed in de verf te zetten.