Uit de studie blijkt ook dat bijna evenveel Vlamingen in dat geval voorstander zijn van een Brusselse onafhankelijkheid (42 procent) als van een aansluiting bij het Vlaams gewest (44 procent). Veertien procent van de Vlamingen wil dat Brussel dan aansluit bij Wallonië. Overigens is in Wallonië 37 procent van de ondervraagden voorstander van Brusselse onafhankelijkheid, 61 procent kiest voor aanhechting bij Wallonië en 2 procent voor een Vlaams-Brussels scenario. Twee derde van de ondervraagden gelooft wel nog in de toekomst van België. In vergelijking met een peiling uit 2011 is het geloof in ons land vooral in Franstalig België gedaald. In Vlaanderen denkt immers 64 procent (+2 procentpunt) dat België blijft bestaan, in Wallonië is dat 69 procent (-5) en in Brussel 70 procent (-9). Voor de peiling werden tussen 13 en 19 maart 2.499 Belgen van 18 jaar en ouder ondervraagd. (TIP)

Uit de studie blijkt ook dat bijna evenveel Vlamingen in dat geval voorstander zijn van een Brusselse onafhankelijkheid (42 procent) als van een aansluiting bij het Vlaams gewest (44 procent). Veertien procent van de Vlamingen wil dat Brussel dan aansluit bij Wallonië. Overigens is in Wallonië 37 procent van de ondervraagden voorstander van Brusselse onafhankelijkheid, 61 procent kiest voor aanhechting bij Wallonië en 2 procent voor een Vlaams-Brussels scenario. Twee derde van de ondervraagden gelooft wel nog in de toekomst van België. In vergelijking met een peiling uit 2011 is het geloof in ons land vooral in Franstalig België gedaald. In Vlaanderen denkt immers 64 procent (+2 procentpunt) dat België blijft bestaan, in Wallonië is dat 69 procent (-5) en in Brussel 70 procent (-9). Voor de peiling werden tussen 13 en 19 maart 2.499 Belgen van 18 jaar en ouder ondervraagd. (TIP)