Twee winteropvangcentra werden de afgelopen week gesloten: het centrum voor daklozen in Haren, en de opvangvoorziening in de Poincarélaan, die door Samusocial wordt beheerd. Er werd meteen voor gewaarschuwd dat honderden mensen de facto op straat kwamen te staan. Vandaag heeft de Brusselse regering beslist dat het centrum in Haren weer open moet.

'Het is voor ons moreel gezien niet te verantwoorden dat honderden personen hun toevlucht zoeken in de openbare ruimte, onze stations en onze parken', zegt minister voor Bijstand aan personen Pascal Smet (SP.A). 'Het gewest neemt zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van een situatie die een beroep op onze menselijkheid doet', zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). 'Migranten moeten kunnen omkaderd worden en onderdak krijgen, en wij hebben kwaliteitsvolle operatoren ter beschikking, de vergelijking is vlug gemaakt voor iedereen.' Bedoeling is wel om de verantwoordelijkheid en de kosten te laten dragen door het federale niveau.

Er is beslist dat premier Charles Michel (MR) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een brief toegestuurd zullen krijgen waarin de federale overheid herinnerd wordt aan 'haar verantwoordelijkheden inzake opvang van personen zonder verblijfsvergunning in transit'. Brussel dringt aan op een 'monitoring' waarmee de federale overheid en de operatoren uit de sector de toestand kunnen volgen.

'Het risico is immers niet denkbeeldig dat heel wat mensen zonder opvangoplossing blijven waardoor ze in de komende maanden gedwongen zullen worden om hun toevlucht in de openbare ruimte te zoeken', klinkt het in een mededeling. 'Een voor de Brusselse regering onaanvaardbare situatie die waardigheid voor iedereen eist. Deze monitoring moet ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden belicht worden die eenieder op elk bestuursniveau op het gebied van daklozenopvang heeft.'

De opvangvoorziening in de Poincarélaan wordt uitgebreid, zo werd nog bevestigd.

Twee winteropvangcentra werden de afgelopen week gesloten: het centrum voor daklozen in Haren, en de opvangvoorziening in de Poincarélaan, die door Samusocial wordt beheerd. Er werd meteen voor gewaarschuwd dat honderden mensen de facto op straat kwamen te staan. Vandaag heeft de Brusselse regering beslist dat het centrum in Haren weer open moet. 'Het is voor ons moreel gezien niet te verantwoorden dat honderden personen hun toevlucht zoeken in de openbare ruimte, onze stations en onze parken', zegt minister voor Bijstand aan personen Pascal Smet (SP.A). 'Het gewest neemt zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van een situatie die een beroep op onze menselijkheid doet', zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). 'Migranten moeten kunnen omkaderd worden en onderdak krijgen, en wij hebben kwaliteitsvolle operatoren ter beschikking, de vergelijking is vlug gemaakt voor iedereen.' Bedoeling is wel om de verantwoordelijkheid en de kosten te laten dragen door het federale niveau. Er is beslist dat premier Charles Michel (MR) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een brief toegestuurd zullen krijgen waarin de federale overheid herinnerd wordt aan 'haar verantwoordelijkheden inzake opvang van personen zonder verblijfsvergunning in transit'. Brussel dringt aan op een 'monitoring' waarmee de federale overheid en de operatoren uit de sector de toestand kunnen volgen.'Het risico is immers niet denkbeeldig dat heel wat mensen zonder opvangoplossing blijven waardoor ze in de komende maanden gedwongen zullen worden om hun toevlucht in de openbare ruimte te zoeken', klinkt het in een mededeling. 'Een voor de Brusselse regering onaanvaardbare situatie die waardigheid voor iedereen eist. Deze monitoring moet ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden belicht worden die eenieder op elk bestuursniveau op het gebied van daklozenopvang heeft.'De opvangvoorziening in de Poincarélaan wordt uitgebreid, zo werd nog bevestigd.