De Geest pleitte tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka meer bepaald 'voor een verhoging van het nettoloon zonder dat de brutokosten voor de werkgever hierdoor verhogen'.

'Als we willen dat meer mensen gaan werken dan moeten ze een minimumloon verdienen dat ervoor zorgt dat ze op het einde van de maand rondkomen en dat hen een minimaal leven garandeert. Als ze hun hele leven gewerkt en bijgedragen hebben, dan moeten ze een pensioen ontvangen waarmee ze boven de armoedegrens uitkomen. Dat minimum van veertien euro per uur is essentieel, niet alleen op sociaal vlak maar ook om te activeren', aldus Tobback.

'Als we om dit te kunnen realiseren ook het belastingsysteem moeten veranderen, laat ons sociaaldemocraten dan degenen zijn die bereid zijn om de dingen echt op hun kop te zetten, en om het belastingsysteem te herzien', zei Tobback. Als er volgens hem 'al een goede kant is aan de toenemende ongelijkheid, dan is het dat we hoe langer hoe beter zien wie het beste in staat is om meer bij te dragen dan hij of zij vandaag doet'.

De Geest pleitte tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka meer bepaald 'voor een verhoging van het nettoloon zonder dat de brutokosten voor de werkgever hierdoor verhogen'. 'Als we willen dat meer mensen gaan werken dan moeten ze een minimumloon verdienen dat ervoor zorgt dat ze op het einde van de maand rondkomen en dat hen een minimaal leven garandeert. Als ze hun hele leven gewerkt en bijgedragen hebben, dan moeten ze een pensioen ontvangen waarmee ze boven de armoedegrens uitkomen. Dat minimum van veertien euro per uur is essentieel, niet alleen op sociaal vlak maar ook om te activeren', aldus Tobback. 'Als we om dit te kunnen realiseren ook het belastingsysteem moeten veranderen, laat ons sociaaldemocraten dan degenen zijn die bereid zijn om de dingen echt op hun kop te zetten, en om het belastingsysteem te herzien', zei Tobback. Als er volgens hem 'al een goede kant is aan de toenemende ongelijkheid, dan is het dat we hoe langer hoe beter zien wie het beste in staat is om meer bij te dragen dan hij of zij vandaag doet'.