Speerpunten van het SP.A-congres:

1. Loonlastenverlaging

2. Gemeentefusies

3. Bankenhervorming

SP.A-voorzitter Bruno Tobback heeft aan het eind van het SP.A-congres, opvallend veel en lang applaus gekregen. Ook in de wandelgangen vielen weinig valse noten te horen, na een week waarin Tobback vanuit verschillende hoeken kritiek kreeg omdat hij en de partij te afwezig bleven in aanloop naar de verkiezingen.

Zelf kwam Tobback in zijn slottoespraak maar kort terug op de heisa rond zijn persoon en de afwezigheid van SP.A. Dat was toen hij benadrukte dat de socialisten na de aanslepende regeringscrisis hun verantwoordelijkheid namen, in plaats van "vanop de zijlijn rustig kritiek te leveren".

"Het zou ongetwijfeld - en ik weet dat dit velen van jullie zorgen baart - een makkelijkere weg naar electoraal succes geweest zijn", erkende Tobback. "Maar het is niet onze weg. We hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf de oplossingen te zoeken en de moeilijkheden te trotseren".

Tegen de stroom in roeien, met als enige wapen je eigen overtuiging is niet de gemakkelijkste keuze

Bruno Tobback

Niet toevallig verwelkomde de SP.A-voorzitter in zijn slotspeech ook uitdrukkelijk Nick Mouton, het N-VA-bestuurslid dat de Vlaams-nationalisten de rug toe keerde voor hun volgens hem steeds rechtsere koers. "Tegen de stroom in roeien, met als enige wapen je eigen overtuiging is niet de gemakkelijkste keuze", bedankte Tobback het kersverse SP.A-lid.

Samenwerken is voor Tobback het ordewoord. "Zonder wil tot samenwerken ontstaat een samenleving waarin ieder voor zich het grootste voordeel probeert te halen. Ten koste van anderen", citeerde hij uit de eigen beginselverklaring. "Het sociale leven wordt dan gekenmerkt door achterdocht, wedijver en discriminatie. Dat conflictmodel wijzen wij af."

Inhoudelijke knopen doorhakken, deden de socialisten op dit congres trouwens niet. Dat was ook niet de bedoeling, onderstreepten de socialisten. Er werd een hele dag gedebatteerd in werkgroepen, maar stemmen over beleidspunten - zoals CD&V en Open Vld recent - deed SP.A al voor de zomer.

Het is onrechtvaardig dat we zowat onze hele welvaartstaat financieren met alleen maar bijdragen van zij die 's ochtends opstaan om te gaan werken

Bruno Tobback

Niettemin haalde Tobback kort enkele speerpunten aan. Naast een nieuwe ronde gemeentefusies is een loonlastenverlaging voor de socialisten essentieel, "omdat het onrechtvaardig is dat we zowat onze hele welvaartstaat financieren met alleen maar bijdragen van zij die 's ochtends opstaan om te gaan werken".

Concreet moeten de lasten verschoven worden naar diegenen die vandaag "nauwelijks of helemaal niet bijdragen", vindt Tobback. Eerder op de dag had ook staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez al gepleit voor een verschuiving naar lasten op vermogensinkomsten. De vrijgekomen ruimte moet dan gaan "naar sectoren waar loonkost echt het verschil maakt, waar de productiviteit lager ligt en de concurrentie zwaar", aldus de voorzitter.

In 2008 beschikten de overheden trouwens wel nog over heel wat ruimte. Dat kwam doordat de staatsschuld was gedaald tot nog zo'n tachtig procent van het bbp, zo bracht Tobback nog in herinnering. Dat tekort is echter opnieuw "geëxplodeerd", "in de eerste plaats door een uit de hand gelopen financiële sector en een overheid die te lang heeft laten begaan".

Om een herhaling te voorkomen, weigert SP.A in te stemmen met "een bankenhervorming die blijft steken in halve maatregelen". "Voor ons is de enige aanvaardbare bankenhervorming er één waarbij we het belastingbetalers in dit land recht in de ogen kunnen kijken en garanderen dat het niet opnieuw kan gebeuren", besloot Tobback. "Dat is beleid dat vertrouwen schept." (Belga/EE)

SP.A-voorzitter Bruno Tobback heeft aan het eind van het SP.A-congres, opvallend veel en lang applaus gekregen. Ook in de wandelgangen vielen weinig valse noten te horen, na een week waarin Tobback vanuit verschillende hoeken kritiek kreeg omdat hij en de partij te afwezig bleven in aanloop naar de verkiezingen.Zelf kwam Tobback in zijn slottoespraak maar kort terug op de heisa rond zijn persoon en de afwezigheid van SP.A. Dat was toen hij benadrukte dat de socialisten na de aanslepende regeringscrisis hun verantwoordelijkheid namen, in plaats van "vanop de zijlijn rustig kritiek te leveren". "Het zou ongetwijfeld - en ik weet dat dit velen van jullie zorgen baart - een makkelijkere weg naar electoraal succes geweest zijn", erkende Tobback. "Maar het is niet onze weg. We hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf de oplossingen te zoeken en de moeilijkheden te trotseren". Niet toevallig verwelkomde de SP.A-voorzitter in zijn slotspeech ook uitdrukkelijk Nick Mouton, het N-VA-bestuurslid dat de Vlaams-nationalisten de rug toe keerde voor hun volgens hem steeds rechtsere koers. "Tegen de stroom in roeien, met als enige wapen je eigen overtuiging is niet de gemakkelijkste keuze", bedankte Tobback het kersverse SP.A-lid. Samenwerken is voor Tobback het ordewoord. "Zonder wil tot samenwerken ontstaat een samenleving waarin ieder voor zich het grootste voordeel probeert te halen. Ten koste van anderen", citeerde hij uit de eigen beginselverklaring. "Het sociale leven wordt dan gekenmerkt door achterdocht, wedijver en discriminatie. Dat conflictmodel wijzen wij af." Inhoudelijke knopen doorhakken, deden de socialisten op dit congres trouwens niet. Dat was ook niet de bedoeling, onderstreepten de socialisten. Er werd een hele dag gedebatteerd in werkgroepen, maar stemmen over beleidspunten - zoals CD&V en Open Vld recent - deed SP.A al voor de zomer.Niettemin haalde Tobback kort enkele speerpunten aan. Naast een nieuwe ronde gemeentefusies is een loonlastenverlaging voor de socialisten essentieel, "omdat het onrechtvaardig is dat we zowat onze hele welvaartstaat financieren met alleen maar bijdragen van zij die 's ochtends opstaan om te gaan werken". Concreet moeten de lasten verschoven worden naar diegenen die vandaag "nauwelijks of helemaal niet bijdragen", vindt Tobback. Eerder op de dag had ook staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez al gepleit voor een verschuiving naar lasten op vermogensinkomsten. De vrijgekomen ruimte moet dan gaan "naar sectoren waar loonkost echt het verschil maakt, waar de productiviteit lager ligt en de concurrentie zwaar", aldus de voorzitter. In 2008 beschikten de overheden trouwens wel nog over heel wat ruimte. Dat kwam doordat de staatsschuld was gedaald tot nog zo'n tachtig procent van het bbp, zo bracht Tobback nog in herinnering. Dat tekort is echter opnieuw "geëxplodeerd", "in de eerste plaats door een uit de hand gelopen financiële sector en een overheid die te lang heeft laten begaan". Om een herhaling te voorkomen, weigert SP.A in te stemmen met "een bankenhervorming die blijft steken in halve maatregelen". "Voor ons is de enige aanvaardbare bankenhervorming er één waarbij we het belastingbetalers in dit land recht in de ogen kunnen kijken en garanderen dat het niet opnieuw kan gebeuren", besloot Tobback. "Dat is beleid dat vertrouwen schept." (Belga/EE)