Er heerst nog vaak onduidelijkheid over waar afgedankte elektro-apparaten moeten ingezameld worden. Zo ziet Recupel dat er jaarlijks duizenden vooral kleine toestellen, zoals bijvoorbeeld zakrekenmachines, mobiele telefoons en laders in het huishoudelijk restafval verzeild geraken, waardoor ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Ook recycleerbare grondstoffen gaan op die manier verloren. Recupel biedt de Bruggeling zaterdag alvast de kans om apparaten binnen te brengen op een inzamelpunt op de zaterdagmarkt. "Brugge ondersteunt dit project voor de volle honderd procent. We moeten mensen blijven attent maken op deze problematiek", aldus Mieke Hoste (sp.a), schepen van Leefmilieu in Brugge. "We hopen dat dit de ruime regio rond Brugge aanzet om het initiatief te volgen." De roadshow trekt door heel Vlaanderen, tot in oktober. In april staan de West-Vlaamse steden en gemeenten op het programma. (JDH)

Er heerst nog vaak onduidelijkheid over waar afgedankte elektro-apparaten moeten ingezameld worden. Zo ziet Recupel dat er jaarlijks duizenden vooral kleine toestellen, zoals bijvoorbeeld zakrekenmachines, mobiele telefoons en laders in het huishoudelijk restafval verzeild geraken, waardoor ze schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Ook recycleerbare grondstoffen gaan op die manier verloren. Recupel biedt de Bruggeling zaterdag alvast de kans om apparaten binnen te brengen op een inzamelpunt op de zaterdagmarkt. "Brugge ondersteunt dit project voor de volle honderd procent. We moeten mensen blijven attent maken op deze problematiek", aldus Mieke Hoste (sp.a), schepen van Leefmilieu in Brugge. "We hopen dat dit de ruime regio rond Brugge aanzet om het initiatief te volgen." De roadshow trekt door heel Vlaanderen, tot in oktober. In april staan de West-Vlaamse steden en gemeenten op het programma. (JDH)