Exact één jaar na de dodelijke brand in een woon- en zorgcentrum in het Oost-Vlaamse Melle kondigt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) strengere brandveiligheidsnormen aan. Het gebruik van automatische deursleuters wordt bij nieuwevoorzieningen verplicht.

Op 6 augustus 2009 kostte een brand in hetrusthuis Kanunnik Triest in de Melse Kloosterstraat het leven aan negen bejaarden. Volgens Vandeurzen heeft het onderzoek dat volgde op de brand uitgewezen dat de brandveiligheidsnormen in Melle wel degelijk werden nageleefd.

Maar de gebeurtenissen tonen volgens Vandeurzen aan dat het voorkomen van verspreiding van brand en rook via de kamerdeuren cruciaal is. Hij wijst erop dat er technologie voorhanden is om de kamerdeuren automatisch te sluiten in geval van brand, zonder dat dat hinderlijk is in het dagelijks gebruik van de deur.

In een mededeling kondigt Vandeurzen aan dat het gebruik van dergelijke deursluiters verplicht wordt voor nieuwe voorzieningen. Bij nieuwbouw kan de installatie gemakkelijk geïntegreerd worden in de automatische branddetectie, aldus de minister.

De maatregel staat in een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op zijn voorstel eind juli principieel heeft goedgekeurd. Het wordt nu voorgelegd aan de Europese organen die over dergelijke regelgeving adviseren.

Exact één jaar na de dodelijke brand in een woon- en zorgcentrum in het Oost-Vlaamse Melle kondigt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) strengere brandveiligheidsnormen aan. Het gebruik van automatische deursleuters wordt bij nieuwevoorzieningen verplicht.Op 6 augustus 2009 kostte een brand in hetrusthuis Kanunnik Triest in de Melse Kloosterstraat het leven aan negen bejaarden. Volgens Vandeurzen heeft het onderzoek dat volgde op de brand uitgewezen dat de brandveiligheidsnormen in Melle wel degelijk werden nageleefd.Maar de gebeurtenissen tonen volgens Vandeurzen aan dat het voorkomen van verspreiding van brand en rook via de kamerdeuren cruciaal is. Hij wijst erop dat er technologie voorhanden is om de kamerdeuren automatisch te sluiten in geval van brand, zonder dat dat hinderlijk is in het dagelijks gebruik van de deur. In een mededeling kondigt Vandeurzen aan dat het gebruik van dergelijke deursluiters verplicht wordt voor nieuwe voorzieningen. Bij nieuwbouw kan de installatie gemakkelijk geïntegreerd worden in de automatische branddetectie, aldus de minister. De maatregel staat in een ontwerpbesluit dat de Vlaamse regering op zijn voorstel eind juli principieel heeft goedgekeurd. Het wordt nu voorgelegd aan de Europese organen die over dergelijke regelgeving adviseren.