N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke ontkent dat hij er in persoonlijke naam voor gepleit heeft dat de Vlaamse regering de kandidaat-burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem zou benoemen.Le Vif/L'Express had dat geschreven.

Het Franstalig tijdschrift meldt in haar recente editie dat het N-VA-kopstuk een en ander vorige vrijdag heeft gezegd tijdens een toespraak voor N-VA-militanten in Deinze.

De Vlaamse regering weigert de drie kandidaat-burgemeesters te benoemen omdat ze bij eerdere verkiezingen Franstalige oproepingsbrieven hebben verstuurd. Dat is in strijd met de zogenaamde omzendbrief-Peeters, die bepaalt dat de brieven in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna de Franstaligen een Franstalig exemplaar kunnen vragen.

In de vorige Vlaamse regering weigerde toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) de drie kandidaat-burgemeesters te benoemen. In de huidige legislatuur neemt zijn opvolger Geert Bourgeois (N-VA) hetzelfde standpunt in.

Volgens Le Vif is Bracke dus van mening dat ze zouden moeten worden benoemd. 'Laten we ze benoemen en snel. En laten we komaf maken met BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde)', zo wordt hij geciteerd in het tijdschrift.

'Geen benoeming voor wie de wet negeert'

In een reactie die donderdagavond verstuurd werd door de N-VA noemt Bracke dat 'klinkklare onzin'. 'In dat verband kan er geen twijfel zijn: wie de wet negeert, kan niet/nooit benoemd worden, niet in de Rand, en elders ook niet', aldus Bracke.

Het Kamerlid zegt wel gezegd te hebben dat de staatshervorming over veel belangrijker dingen gaat dan de benoeming van drie weerbarstige burgemeesters.

'Staatshervorming gaat in essentie om welvaart en goed bestuur. B-H-V is een relict uit het verleden dat om principiële redenen absoluut moet worden opgelost, maar bij de staatshervorming staat er heel veel meer op het spel dan het burgemeesterschap van drie gemeenten', aldus nog Bracke.

Hij betreurt dat Le Vif/L'Express 'één zin uit een heel betoog isoleert en daar een 'kwalijke interpretatie' aan geeft.

'Het zal Le Vif opgevallen zijn dat niemand in het aanwezige N-VA-publiek daar ook maar één aan- of opmerking over heeft gemaakt. Wie zomaar zou pleiten voor de benoeming van de drie burgemeesters komt daar op een gewone N-VA-bijeenkomst anders niet zo gemakkelijk mee weg, aldus het Kamerlid.

N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke ontkent dat hij er in persoonlijke naam voor gepleit heeft dat de Vlaamse regering de kandidaat-burgemeesters van de faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem zou benoemen.Le Vif/L'Express had dat geschreven.Het Franstalig tijdschrift meldt in haar recente editie dat het N-VA-kopstuk een en ander vorige vrijdag heeft gezegd tijdens een toespraak voor N-VA-militanten in Deinze.De Vlaamse regering weigert de drie kandidaat-burgemeesters te benoemen omdat ze bij eerdere verkiezingen Franstalige oproepingsbrieven hebben verstuurd. Dat is in strijd met de zogenaamde omzendbrief-Peeters, die bepaalt dat de brieven in het Nederlands moeten verstuurd worden, waarna de Franstaligen een Franstalig exemplaar kunnen vragen.In de vorige Vlaamse regering weigerde toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) de drie kandidaat-burgemeesters te benoemen. In de huidige legislatuur neemt zijn opvolger Geert Bourgeois (N-VA) hetzelfde standpunt in.Volgens Le Vif is Bracke dus van mening dat ze zouden moeten worden benoemd. 'Laten we ze benoemen en snel. En laten we komaf maken met BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde)', zo wordt hij geciteerd in het tijdschrift.'Geen benoeming voor wie de wet negeert'In een reactie die donderdagavond verstuurd werd door de N-VA noemt Bracke dat 'klinkklare onzin'. 'In dat verband kan er geen twijfel zijn: wie de wet negeert, kan niet/nooit benoemd worden, niet in de Rand, en elders ook niet', aldus Bracke.Het Kamerlid zegt wel gezegd te hebben dat de staatshervorming over veel belangrijker dingen gaat dan de benoeming van drie weerbarstige burgemeesters. 'Staatshervorming gaat in essentie om welvaart en goed bestuur. B-H-V is een relict uit het verleden dat om principiële redenen absoluut moet worden opgelost, maar bij de staatshervorming staat er heel veel meer op het spel dan het burgemeesterschap van drie gemeenten', aldus nog Bracke. Hij betreurt dat Le Vif/L'Express 'één zin uit een heel betoog isoleert en daar een 'kwalijke interpretatie' aan geeft. 'Het zal Le Vif opgevallen zijn dat niemand in het aanwezige N-VA-publiek daar ook maar één aan- of opmerking over heeft gemaakt. Wie zomaar zou pleiten voor de benoeming van de drie burgemeesters komt daar op een gewone N-VA-bijeenkomst anders niet zo gemakkelijk mee weg, aldus het Kamerlid.