Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat er voor de Franstaligen in België lessen te trekken zijn uit verfransingspolitiek in Québec. "Ook in Québec geldt het territorialiteitsbeginsel", benadrukte Bourgeois na afloop van zijn vierdaagse bezoek aan de Canadese provincie.

Québec is het enige gebied in Noord-Amerika waar het Frans de voertaal is. Op een presentatie die Bourgeois bijwoonde aan het begin van de zending in Montréal, de grootste stad van de provincie, bleek dat Québec sterk inzet op verfransing. "Dit kan een les zijn voor onze francofone landgenoten, en dan vooral in de Vlaamse rand", zei Bourgeois in een nabeschouwing over zijn zending.

Territorialiteitsbeginsel

"Ook de Québecois hanteren het territorialiteitsbeginsel (dat in tegenstelling tot het personaliteitsbeginsel rechten verleent op basis van het grondgebied, nvdr). Ze gaan er zelfs vrij ver in, tot regels over de benaming van winkels."

Voor Bourgeois zijn zulke regels in Vlaanderen niet aan de orde. "Je kan misschien actief sturen om plaatsgebonden namen niet teloor te laten gaan, maar echte regels lijken me geen goed idee."

Migratiepolitiek

Bourgeois herhaalde jaloers te zijn op de bevoegdheden die Québec heeft inzake migratie. Tijdens een uiteenzetting over de migratiepolitiek van Québec had hij gezien hoe de provincie er zo in slaagde om een groot aantal hooggeschoolde migranten aan te trekken, en op die manier knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken.

Bourgeois moest toegeven dat de manoeuvreerruimte daarin enigszins beperkt wordt door het vrij verkeer van personen binnen de EU. "Maar los daarvan kan en moet België een migratiebeleid voeren. Dat gebeurt al niet meer sinds de migratiestop in 1973.

" Bourgeois wees er ook op dat de Québecse identiteit naast een gemeenschappelijke taal bestaat uit bepaalde waarden, en dat die een cruciale rol speelden in de migratiepolitiek. "Wie zich bij hen of bij ons komt vestigen, moet de waarden van de Verlichting onderschrijven, bepaalde rechten en vrijheden, en de gelijkheid van bijvoorbeeld man en vrouw."

Kerken

Bourgeois had in Québec voorts uitwisselingen over toerisme, lokaal bestuur, e-governance en erfgoed. Bourgeois merkte tijdens die laatste uitwisseling op dat er belangstelling bestaat in Québec voor de Vlaamse politiek om in onbruik geraakte kerken een nieuwe bestemming te geven.

De Vlaamse gemeenten en steden moeten daarvoor allemaal een plan opstellen, en met de afronding van het Antwerpse plan donderdag zijn de eerste resultaten daarvan merkbaar. Het samenwerkingsprogramma Québec-Vlaanderen, dat gemeenschappelijke projecten voor de komende drie jaar vastlegt en woensdag werd ondertekend, betekent voor Bourgeois dan weer nieuwe opportuniteiten.

"We hebben de voorbije dagen zinvolle, inhoudelijk interessante contacten gelegd", besloot Bourgeois. "Daarin hebben we vastgesteld dat Vlaanderen en Québec gelijkaardige problemen én oplossingen hebben. Dat sterkt mijn overtuiging dat we moeten doorgaan met een Vlaams buitenlandbeleid."

Bourgeois sprak van een zeer hartelijke ontvangst. Dat Québec deel uitmaakt van de Franstalige wereld, terwijl zijn eigen beleid gericht is tegen de verfransing van Vlaanderen, noemde hij een "schijnbare tegenstelling". "Dat belet allerminst dat er amicale contacten zijn."

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat er voor de Franstaligen in België lessen te trekken zijn uit verfransingspolitiek in Québec. "Ook in Québec geldt het territorialiteitsbeginsel", benadrukte Bourgeois na afloop van zijn vierdaagse bezoek aan de Canadese provincie. Québec is het enige gebied in Noord-Amerika waar het Frans de voertaal is. Op een presentatie die Bourgeois bijwoonde aan het begin van de zending in Montréal, de grootste stad van de provincie, bleek dat Québec sterk inzet op verfransing. "Dit kan een les zijn voor onze francofone landgenoten, en dan vooral in de Vlaamse rand", zei Bourgeois in een nabeschouwing over zijn zending.Territorialiteitsbeginsel "Ook de Québecois hanteren het territorialiteitsbeginsel (dat in tegenstelling tot het personaliteitsbeginsel rechten verleent op basis van het grondgebied, nvdr). Ze gaan er zelfs vrij ver in, tot regels over de benaming van winkels." Voor Bourgeois zijn zulke regels in Vlaanderen niet aan de orde. "Je kan misschien actief sturen om plaatsgebonden namen niet teloor te laten gaan, maar echte regels lijken me geen goed idee." MigratiepolitiekBourgeois herhaalde jaloers te zijn op de bevoegdheden die Québec heeft inzake migratie. Tijdens een uiteenzetting over de migratiepolitiek van Québec had hij gezien hoe de provincie er zo in slaagde om een groot aantal hooggeschoolde migranten aan te trekken, en op die manier knelpunten op de arbeidsmarkt weg te werken. Bourgeois moest toegeven dat de manoeuvreerruimte daarin enigszins beperkt wordt door het vrij verkeer van personen binnen de EU. "Maar los daarvan kan en moet België een migratiebeleid voeren. Dat gebeurt al niet meer sinds de migratiestop in 1973." Bourgeois wees er ook op dat de Québecse identiteit naast een gemeenschappelijke taal bestaat uit bepaalde waarden, en dat die een cruciale rol speelden in de migratiepolitiek. "Wie zich bij hen of bij ons komt vestigen, moet de waarden van de Verlichting onderschrijven, bepaalde rechten en vrijheden, en de gelijkheid van bijvoorbeeld man en vrouw." KerkenBourgeois had in Québec voorts uitwisselingen over toerisme, lokaal bestuur, e-governance en erfgoed. Bourgeois merkte tijdens die laatste uitwisseling op dat er belangstelling bestaat in Québec voor de Vlaamse politiek om in onbruik geraakte kerken een nieuwe bestemming te geven. De Vlaamse gemeenten en steden moeten daarvoor allemaal een plan opstellen, en met de afronding van het Antwerpse plan donderdag zijn de eerste resultaten daarvan merkbaar. Het samenwerkingsprogramma Québec-Vlaanderen, dat gemeenschappelijke projecten voor de komende drie jaar vastlegt en woensdag werd ondertekend, betekent voor Bourgeois dan weer nieuwe opportuniteiten. "We hebben de voorbije dagen zinvolle, inhoudelijk interessante contacten gelegd", besloot Bourgeois. "Daarin hebben we vastgesteld dat Vlaanderen en Québec gelijkaardige problemen én oplossingen hebben. Dat sterkt mijn overtuiging dat we moeten doorgaan met een Vlaams buitenlandbeleid." Bourgeois sprak van een zeer hartelijke ontvangst. Dat Québec deel uitmaakt van de Franstalige wereld, terwijl zijn eigen beleid gericht is tegen de verfransing van Vlaanderen, noemde hij een "schijnbare tegenstelling". "Dat belet allerminst dat er amicale contacten zijn."