Nu Nova Civitas op sterven na dood is, beginnen de Gentse rechtenprofessor Boudewijn Bouckaert (LDD) en een groep medestanders met een nieuwe onafhankelijke, liberale denktank: Libera! Daarin zullen niet alleen leden van de Lijst Dedecker maar ook andere liberalen zitten.

Libera! zal ook de jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid toekennen, die eerder door Nova Civitas werd uitgereikt. Op 19 maart gaat die meteen al naar voormalig Europees commissaris Frits Bolkestein. Tijdens de uitreiking zullen diens voormalige medewerker en huidig Europees Parlementslid Derk Jan Eppink (LDD) en Patricia Ceysens, ondervoorzitster van de Open VLD, een laudatio uitspreken.

'Wij willen met onze nieuwe denktank bruggen slaan', zegt Bouckaert deze week in Knack. 'De huidige versnippering van het liberalisme is nefast. Zeker in tijden waarin het economische systeem zwaar onder druk staat. Als liberalen is het onze taak om grondig te onderzoeken wat er in de financiële crisis is misgelopen en welke hervormingen noodzakelijk zijn. Dat is de bedoeling van Libera!: we willen wars van alle dogma's uitvissen hoe we het vertrouwen van de mensen in de zelfregulerende kracht van de vrije markt kunnen herstellen.'

Ann Peuteman

Nu Nova Civitas op sterven na dood is, beginnen de Gentse rechtenprofessor Boudewijn Bouckaert (LDD) en een groep medestanders met een nieuwe onafhankelijke, liberale denktank: Libera! Daarin zullen niet alleen leden van de Lijst Dedecker maar ook andere liberalen zitten.Libera! zal ook de jaarlijkse Prijs voor de Vrijheid toekennen, die eerder door Nova Civitas werd uitgereikt. Op 19 maart gaat die meteen al naar voormalig Europees commissaris Frits Bolkestein. Tijdens de uitreiking zullen diens voormalige medewerker en huidig Europees Parlementslid Derk Jan Eppink (LDD) en Patricia Ceysens, ondervoorzitster van de Open VLD, een laudatio uitspreken.'Wij willen met onze nieuwe denktank bruggen slaan', zegt Bouckaert deze week in Knack. 'De huidige versnippering van het liberalisme is nefast. Zeker in tijden waarin het economische systeem zwaar onder druk staat. Als liberalen is het onze taak om grondig te onderzoeken wat er in de financiële crisis is misgelopen en welke hervormingen noodzakelijk zijn. Dat is de bedoeling van Libera!: we willen wars van alle dogma's uitvissen hoe we het vertrouwen van de mensen in de zelfregulerende kracht van de vrije markt kunnen herstellen.'Ann Peuteman