De afspraak was al een maand op voorhand gepland. Dinsdag 9 mei zou de raad van bestuur vergaderen in het kantoor van Trividend, vlak bij Brussel-Noord. Trividend is een participatiemaatschappij die risicokapitaal verstrekt binnen de sociale economie. Aanvragers van zulk kapitaal moeten onder meer aantonen dat ze de tewerkstelling binnen kansengroepen stimuleren, dat ze milieuvriendelijke arbeidsomstandigheden en productiemethodes bevorderen en participatief ondernemerschap ontwikkelen. De maatschappij is een publiek-private samenwerking. 40 procent van het kapitaal komt van de Vlaamse overheid, die voorts instaat voor de lonen van de drie medewerkers en voor andere werkingsmiddelen. De klantenportefeuille is breed en divers. Behalve sociale werkplaatsen en groene start-ups steunde Trividend in het verleden onder meer een huisvestingsproject voor kwetsbare gezinnen, een crowdfundingplatform en een duurzaam conferentiecentrum.
...