Eén van de opdrachten van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte is het objectiveren van het debat over de financieringswet. Dat blijkt nodig, want ook professor André Decoster van de KU Leuven heeft kritiek op de cijfers van de N-VA.

Vande Lanotte moet met hulp van de Nationale Bank en het Planbureau nagaan wat de financiële gevolgen voor alle overheden zijn van de voorstellen die zijn gedaan over een herziening van de financieringswet, die de geldstromen tussen de federale overheid en de deelstaten regelt.

Nadat het eerder al tot een onenigheid kwam tussen de PS en de N-VA over de cijfers en Frank Vandenbroucke (SP.A) de cijfers van de N-VA betwistte, mengt nu ook Decoster zich in het debat.

Decoster zat namens Groen! in de werkgroep die zich boog over een herziening van de financieringswet en maakte een rapport bekend waarin hij tot het besluit komt dat de N-VA wel degelijk een fout heeft gemaakt bij de berekeningen.

Decoster wees er maandag op Radio 1 op dat De Wever uitgaat van één tarief voor heel België. Maar vermits de welvaart in Vlaanderen hoger is dan in Wallonië en Brussel ligt het gemiddelde tarief er hoger.

Over die stijgende tarieven spreekt De Wever niet, aldus Decoster. Vermits Vlaanderen nu gemiddeld 22 procent belastingen betaalt en Wallonië zo'n 2 procent minder, worden de inkomsten voor Vlaanderen lager voorgesteld en die voor Wallonië opgesmukt, aldus Decoster.

Eén van de opdrachten van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte is het objectiveren van het debat over de financieringswet. Dat blijkt nodig, want ook professor André Decoster van de KU Leuven heeft kritiek op de cijfers van de N-VA.Vande Lanotte moet met hulp van de Nationale Bank en het Planbureau nagaan wat de financiële gevolgen voor alle overheden zijn van de voorstellen die zijn gedaan over een herziening van de financieringswet, die de geldstromen tussen de federale overheid en de deelstaten regelt. Nadat het eerder al tot een onenigheid kwam tussen de PS en de N-VA over de cijfers en Frank Vandenbroucke (SP.A) de cijfers van de N-VA betwistte, mengt nu ook Decoster zich in het debat.Decoster zat namens Groen! in de werkgroep die zich boog over een herziening van de financieringswet en maakte een rapport bekend waarin hij tot het besluit komt dat de N-VA wel degelijk een fout heeft gemaakt bij de berekeningen. Decoster wees er maandag op Radio 1 op dat De Wever uitgaat van één tarief voor heel België. Maar vermits de welvaart in Vlaanderen hoger is dan in Wallonië en Brussel ligt het gemiddelde tarief er hoger. Over die stijgende tarieven spreekt De Wever niet, aldus Decoster. Vermits Vlaanderen nu gemiddeld 22 procent belastingen betaalt en Wallonië zo'n 2 procent minder, worden de inkomsten voor Vlaanderen lager voorgesteld en die voor Wallonië opgesmukt, aldus Decoster.