Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kon vanmorgen uitpakken met de recentste cijfers over de fraudebestrijding. Nooit eerder werd zoveel fraudegeld gerecupereerd als vorig jaar, zo klonk het. Door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werd zo'n 254 miljoen euro gerecupereerd bij fraudeurs - een record.
...

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kon vanmorgen uitpakken met de recentste cijfers over de fraudebestrijding. Nooit eerder werd zoveel fraudegeld gerecupereerd als vorig jaar, zo klonk het. Door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werd zo'n 254 miljoen euro gerecupereerd bij fraudeurs - een record. Maar dat cijfer is volgens sp.a 'gewoon fake'. De stijging is volgens John Crombez en Peter Vanvelthoven eenvoudigweg te verklaren door het bijtellen van een extra inkomstenpost, die vroeger niet ingerekend werd. 'Johan Van Overtveldt dopeert zijn fraudecijfers door de afkoopdossiers van de BBI mee te tellen, terwijl die in het verleden niet opgenomen werden in de cijfers van de BBI.' Wanneer de afkoopdossiers weggefilterd worden en enkel gekeken wordt naar de fraudedossiers die de BBI afrondt, is er eigenlijk een daling sinds Van Overtveldt het beleid bepaalt, zo zeggen de socialisten. De opbrengst daar daalde met 84 miljoen euro: van 241 miljoen euro in 2014 (toen John Crombez zelf staatssecretaris voor Fraudebestrijding was) naar 169 miljoen in 2015 en 157 miljoen euro in 2016.Wil Van Overtveldt toch de afkoopdossiers meetellen dan moeten ook de dossiers van de FOD Financiën in rekening gebracht worden, argumenteren ze. 'Als de minister dan toch alles wil samen tellen, dan blijkt weer uit zijn eigen cijfers dat er 833 miljoen euro (van 1,110 miljard naar 277 miljoen) minder opbrengst was in 2016 dan in 2014. Dus is er sowieso in beide gevallen een daling van de opbrengsten uit fraudebestrijding en geen stijging zoals de minister het nu foutief voorstelt.''Bij N-VA hebben ze er een sport van gemaakt: zich specialiseren in de verspreiding van valse cijfers en misleidende grafieken,' zo besluiten Crombez en Vanvelthoven. Daarmee verwijzen ze naar eerdere incidenten waarbij N-VA creatief leek om te springen met in het oog springende cijfers en grafieken over de daling van het overheidsbeslag en de stijging van de koopkracht.Niet alle goede cijfers van Van Overtveldt worden betwist. De minister kon ook pronken met een recordbedrag aan boetes in dossiers van zware belastingfraude, en een recordaantal behandelde fraudedossiers (een stijging van 1.714 naar 2.492 op een jaar tijd).