In het afvalplan zitten volgens Groen wel een aantal positieve elementen, zoals het verbod op plastic (wegwerp)zakjes en het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen. Maar dat statiegeld op blikjes en plastic flessen niet wordt ingevoerd, is voor Groen onbegrijpelijk. "Statiegeld krijgt hier een eersteklas begrafenis", stelt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

"Minister Schauvliege kondigde in 2014 al aan, dat na onderzoek in 2018 een definitieve beslissing zou worden genomen. De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren, ondanks de vraag van een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen", aldus Rzoska.

'Vlaamse regering kwakkelt verder'

De afspraken rond de betonstop en de boskaart zijn volgens Groen geen echt akkoord te noemen. "De Vlaamse regering kwakkelt verder, en minister Schauvliege wordt nog maar eens in haar hemd gezet. We hebben nog steeds geen garantie dat kwetsbare waardevolle bossen worden beschermd, noch dat er voldoende woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Een totaal gebrek aan moed bij de regeringspartijen, die meer denken aan de campagne dan aan wat goed is voor de Vlaming en het leefmilieu".

Het energieplan kan Groen evenmin overtuigen. De oppositiepartij spreekt van 'een totaal gebrek aan ambitie wat hernieuwbare energie betreft'. Rzoska: "Minister Tommelein spreekt trots over een verdubbeling van het aandeel groene energie van 6,6 procent nu naar 13 procent in 2030, maar om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen hebben we in 2030 30 procent hernieuwbare energie nodig. De Vlaamse regering legt de lat te laag", oordeelt hij.

Net als oppositiepartij Groen ontkent SP.A evenmin dat er positieve zaken in het zomerakkoord staan. De Vlaamse socialisten zijn onder meer tevreden over de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen, het bannen van plastic wegwerpzakjes en de ambitie om het aantal gereden autokilometers te verminderen.

Maar fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt zich af 'welke concrete daden en resultaten we in de resterende maanden van deze regeerperiode nog mogen verwachten'. "Alleen op die manier kan deze regering enige geloofwaardigheid geven aan wat vanochtend werd aangekondigd", klinkt het.

'Gezwicht voor de lobby'

Over het afvalplan is SP.A helemaal niet te spreken. Volgens de partij is Schauvliege gezwicht voor de lobby. "Men heeft de bedrijven en sector de kans gegeven om met een voorstel te komen, maar daar stond niets concreet in. Nu krijgen ze nog eens vijf jaar. Conclusie: het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en wegen", aldus Vandenbroucke.

Vlaams parlementslid en kustburgemeester Steve Vandenberghe gaat een stap verder in zijn kritiek. "Dit afvalplan kan de afvalbak in", klinkt het ontgoocheld. "De Vlaamse regering kiest resoluut voor een verdere vervuiling van Vlaanderen. Zwerfvuil kost ons handenvol geld en de Vlaming ergert er zich dood aan. Het zwerfvuil zal blijven liggen op onze stranden en wegen. Deze beslissing zijn veel woorden met weinig impact. Het is niet ernstig om de industrie nog vijf jaar extra te geven om hun streefdoelstellingen te halen om dan - heel misschien - statiegeld of een algemeen beloningssysteem in te voeren als ze hun doelstellingen niet halen." Ook Vandenberghe spreekt van 'een overwinning van de industrielobby'.

Waar SP.A en Groen links en rechts nog positieve elementen zien in het zomerakkoord, lijkt Vlaams Belang negatief over de hele lijn. Zo is de partij absoluut niet tevreden met de akkoorden rond het afvalplan, de betonstop en de boskaart.

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin: "Het afvalplan is met de afgesproken 'proefprojecten' inzake statiegeld een wel erg flauw compromis tussen N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds. Wat betreft de betonstop is nu een oplossing op lange termijn voorzien, maar over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van open ruimten wordt opnieuw niet gesproken: de toenemende immigratie (140.000 nieuwkomers in 2017) die verantwoordelijk is voor veruit het grootste deel van de bevolkingstoename in Vlaanderen."

'Regelneverij'

Ook over de geplande kilometerheffing voor personenwagens is Vlaams Belang niet te spreken. "Ik had gehoopt dat het fiasco van de kilometerheffing voor vrachtwagens die heeft geleid tot een toename van het sluipverkeer met alle daaraan verbonden gevaren in onze dorpskernen, de regering tot realisme had aangezet. Dit blijkt niet het geval te zijn", zegt fractieleider Chris Janssens. "Nieuwe regelneverij dus waarbij de overheid bewaakt hoeveel kilometers iedereen rijdt, met de mensen die om één of andere reden geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer als belangrijkste slachtoffers."

Die "regelneverij" is volgens Vlaams Belang trouwens een rode draad in de beslissingen van de Vlaamse regering. "Nog maar enkele maanden geleden klaagde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat er 'elke dag een nieuw verbod' wordt ingevoerd. Mevrouw Rutten kan vandaag best even in de spiegel kijken", besluit Janssens.

In het afvalplan zitten volgens Groen wel een aantal positieve elementen, zoals het verbod op plastic (wegwerp)zakjes en het verplicht gebruik van herbruikbare bekers op evenementen. Maar dat statiegeld op blikjes en plastic flessen niet wordt ingevoerd, is voor Groen onbegrijpelijk. "Statiegeld krijgt hier een eersteklas begrafenis", stelt Groen-fractieleider Björn Rzoska. "Minister Schauvliege kondigde in 2014 al aan, dat na onderzoek in 2018 een definitieve beslissing zou worden genomen. De Vlaamse overheid zal het statiegeld niet invoeren, ondanks de vraag van een overweldigende meerderheid van de Vlamingen. Je moet maar even in een willekeurige berm kijken in Vlaanderen om te zien hoe wereldvreemd het is om een afvalplan zonder statiegeld voor te stellen", aldus Rzoska.De afspraken rond de betonstop en de boskaart zijn volgens Groen geen echt akkoord te noemen. "De Vlaamse regering kwakkelt verder, en minister Schauvliege wordt nog maar eens in haar hemd gezet. We hebben nog steeds geen garantie dat kwetsbare waardevolle bossen worden beschermd, noch dat er voldoende woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Een totaal gebrek aan moed bij de regeringspartijen, die meer denken aan de campagne dan aan wat goed is voor de Vlaming en het leefmilieu". Het energieplan kan Groen evenmin overtuigen. De oppositiepartij spreekt van 'een totaal gebrek aan ambitie wat hernieuwbare energie betreft'. Rzoska: "Minister Tommelein spreekt trots over een verdubbeling van het aandeel groene energie van 6,6 procent nu naar 13 procent in 2030, maar om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen hebben we in 2030 30 procent hernieuwbare energie nodig. De Vlaamse regering legt de lat te laag", oordeelt hij.Net als oppositiepartij Groen ontkent SP.A evenmin dat er positieve zaken in het zomerakkoord staan. De Vlaamse socialisten zijn onder meer tevreden over de uitfasering van verwarming op fossiele brandstoffen, het bannen van plastic wegwerpzakjes en de ambitie om het aantal gereden autokilometers te verminderen. Maar fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt zich af 'welke concrete daden en resultaten we in de resterende maanden van deze regeerperiode nog mogen verwachten'. "Alleen op die manier kan deze regering enige geloofwaardigheid geven aan wat vanochtend werd aangekondigd", klinkt het. Over het afvalplan is SP.A helemaal niet te spreken. Volgens de partij is Schauvliege gezwicht voor de lobby. "Men heeft de bedrijven en sector de kans gegeven om met een voorstel te komen, maar daar stond niets concreet in. Nu krijgen ze nog eens vijf jaar. Conclusie: het zwerfvuil blijft ook de komende vijf jaar liggen op onze stranden en wegen", aldus Vandenbroucke. Vlaams parlementslid en kustburgemeester Steve Vandenberghe gaat een stap verder in zijn kritiek. "Dit afvalplan kan de afvalbak in", klinkt het ontgoocheld. "De Vlaamse regering kiest resoluut voor een verdere vervuiling van Vlaanderen. Zwerfvuil kost ons handenvol geld en de Vlaming ergert er zich dood aan. Het zwerfvuil zal blijven liggen op onze stranden en wegen. Deze beslissing zijn veel woorden met weinig impact. Het is niet ernstig om de industrie nog vijf jaar extra te geven om hun streefdoelstellingen te halen om dan - heel misschien - statiegeld of een algemeen beloningssysteem in te voeren als ze hun doelstellingen niet halen." Ook Vandenberghe spreekt van 'een overwinning van de industrielobby'.Waar SP.A en Groen links en rechts nog positieve elementen zien in het zomerakkoord, lijkt Vlaams Belang negatief over de hele lijn. Zo is de partij absoluut niet tevreden met de akkoorden rond het afvalplan, de betonstop en de boskaart. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin: "Het afvalplan is met de afgesproken 'proefprojecten' inzake statiegeld een wel erg flauw compromis tussen N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds. Wat betreft de betonstop is nu een oplossing op lange termijn voorzien, maar over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van open ruimten wordt opnieuw niet gesproken: de toenemende immigratie (140.000 nieuwkomers in 2017) die verantwoordelijk is voor veruit het grootste deel van de bevolkingstoename in Vlaanderen." Ook over de geplande kilometerheffing voor personenwagens is Vlaams Belang niet te spreken. "Ik had gehoopt dat het fiasco van de kilometerheffing voor vrachtwagens die heeft geleid tot een toename van het sluipverkeer met alle daaraan verbonden gevaren in onze dorpskernen, de regering tot realisme had aangezet. Dit blijkt niet het geval te zijn", zegt fractieleider Chris Janssens. "Nieuwe regelneverij dus waarbij de overheid bewaakt hoeveel kilometers iedereen rijdt, met de mensen die om één of andere reden geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer als belangrijkste slachtoffers." Die "regelneverij" is volgens Vlaams Belang trouwens een rode draad in de beslissingen van de Vlaamse regering. "Nog maar enkele maanden geleden klaagde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan dat er 'elke dag een nieuw verbod' wordt ingevoerd. Mevrouw Rutten kan vandaag best even in de spiegel kijken", besluit Janssens.