De Belgische bisschoppen zeggen zeer ontgoocheld te zijn over de goedkeuring van de wet over de uitbreiding van de euthanasiewet naar oordeelsbekwame minderjarigen. 'Ze betreuren de goedkeuring van een wet die volgens vele experts nutteloos is en vele gebreken vertoont', aldus de bisschoppenconferentie in een schriftelijke reactie. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de uitbreiding goedgekeurd met 86 stemmen voor, 44 stemmen tegen en 12 onthoudingen.

De bisschoppen sluiten zich aan bij iedereen die zich 'in het euthanasiedebat op basis van hun ervaring en expertise ondubbelzinnig heeft uitgesproken tegen deze wet'. 'Het recht van een kind om om zijn eigen dood te verzoeken, is voor de bisschoppen een stap te ver. Het is het overtreden van het verbod te doden, dat de basis van onze humane samenleving vormt.'

De resultaten van de Kamer-stemming over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen: 86 voor, 44 tegen en 12 onthoudingen. De stemmen voor kwamen grotendeels van SP.A, PS, Open VLD, MR, de groenen en LDD. De christendemocraten, het Vlaams Belang en twee onafhankelijken stemden tegen., Belga
De resultaten van de Kamer-stemming over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen: 86 voor, 44 tegen en 12 onthoudingen. De stemmen voor kwamen grotendeels van SP.A, PS, Open VLD, MR, de groenen en LDD. De christendemocraten, het Vlaams Belang en twee onafhankelijken stemden tegen. © Belga

'De nieuwe wet zet de deur wijd open voor een volgende uitbreiding naar mensen met een handicap, dementerenden, mentaal zieken en mensen die levensmoe zijn', vrezen de bisschoppen, die er daarnaast op aandringen dat 'al het mogelijke wordt gedaan om pijn en lijden maximaal te bestrijden, en dat al wie professioneel en vrijwillig zieke en lijdende mensen bijstaat, daarbij maximaal worden ondersteund.'

De bisschoppen sluiten zich aan bij iedereen die zich 'in het euthanasiedebat op basis van hun ervaring en expertise ondubbelzinnig heeft uitgesproken tegen deze wet'. 'Het recht van een kind om om zijn eigen dood te verzoeken, is voor de bisschoppen een stap te ver. Het is het overtreden van het verbod te doden, dat de basis van onze humane samenleving vormt.'