Het merendeel van de experts die vandaag in de Kamer hun licht lieten schijnen over het migratiepact van Marrakesh was het over één ding alvast eens: het pact legt ons land geen bijkomende verplichtingen op en creëert geen nieuwe rechten voor migranten.
...