De vorst deed dat met een zelden geziene felheid. Hij sloeg de onderhandelende politici 'krachtig en overtuigend' om de oren met die risico's. Albert II zegt te vrezen voor de welvaart van de Belgen en een oprukkend poujadisme dat de democratie ernstig kan schaden.

Tegelijk riep hij de burgers op tot een grotere verstandhouding tussen de gemeenschappen.

Opmerkelijk is dat de koning in zijn toespraak teruggrijpt naar zijn 'recht om te waarschuwen'. Hij vreest dat het aanmodderen op federaal niveau 'bij een aanmerkelijk deel van de bevolking' onbegrip opwekt, wat de democratie in haar geheel zal aantasten. Maar indien de crisis aanhoudt zal ook 'heel concreet het socio-economische welzijn van alle Belgen worden aangetast'.

'Belgisch imago krijgt klappen' Ook in het buitenland krijgt het imago van België klappen, waarschuwt de koning. Waar ons land en zijn culturele diversiteit 'in zekere mate beschouwd (werden) als model voor de Europese Unie', brengt de huidige situatie slechts ongerustheid die ook Europa kan treffen.
De Europese eenmaking wordt echter al voldoende tegengewerkt door eurosceptici en populisten, vindt de vorst.

Toegevingen en compromissen
Het is de plicht van politici om hun verantwoordelijkheid te nemen en compromissen te sluiten, onderstreept Albert. 'Bij het zoeken naar een redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen', citeert hij zijn eigen kerstboodschap.

Een nieuwe regering blijft voor de vorst 'dringend noodzakelijk' om de nodige structurele hervormingen door te voeren 'op institutioneel en op sociaaleconomische vlak'.

Tot slot roept de koning ook de Belgen zelf op tot een inspanning. 'De andere tegemoet gaan, zijn taal spreken, belangstelling tonen voor zijn cultuur, hem beter leren begrijpen, het zijn allemaal uitingen van modern burgerschap', besluit hij. (Belga/SD)

De vorst deed dat met een zelden geziene felheid. Hij sloeg de onderhandelende politici 'krachtig en overtuigend' om de oren met die risico's. Albert II zegt te vrezen voor de welvaart van de Belgen en een oprukkend poujadisme dat de democratie ernstig kan schaden. Tegelijk riep hij de burgers op tot een grotere verstandhouding tussen de gemeenschappen. Opmerkelijk is dat de koning in zijn toespraak teruggrijpt naar zijn 'recht om te waarschuwen'. Hij vreest dat het aanmodderen op federaal niveau 'bij een aanmerkelijk deel van de bevolking' onbegrip opwekt, wat de democratie in haar geheel zal aantasten. Maar indien de crisis aanhoudt zal ook 'heel concreet het socio-economische welzijn van alle Belgen worden aangetast'. 'Belgisch imago krijgt klappen' Ook in het buitenland krijgt het imago van België klappen, waarschuwt de koning. Waar ons land en zijn culturele diversiteit 'in zekere mate beschouwd (werden) als model voor de Europese Unie', brengt de huidige situatie slechts ongerustheid die ook Europa kan treffen. De Europese eenmaking wordt echter al voldoende tegengewerkt door eurosceptici en populisten, vindt de vorst. Toegevingen en compromissen Het is de plicht van politici om hun verantwoordelijkheid te nemen en compromissen te sluiten, onderstreept Albert. 'Bij het zoeken naar een redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen', citeert hij zijn eigen kerstboodschap. Een nieuwe regering blijft voor de vorst 'dringend noodzakelijk' om de nodige structurele hervormingen door te voeren 'op institutioneel en op sociaaleconomische vlak'. Tot slot roept de koning ook de Belgen zelf op tot een inspanning. 'De andere tegemoet gaan, zijn taal spreken, belangstelling tonen voor zijn cultuur, hem beter leren begrijpen, het zijn allemaal uitingen van modern burgerschap', besluit hij. (Belga/SD)