De juridische lijdensweg van Roland begon twee jaar geleden. Na de dood van zijn moeder nam hij zijn broer Sylvain, die het syndroom van Down heeft en bij haar inwoonde, in huis. De kwestie kwam voor de vrederechter, die vond dat er sprake was van een belangenconflict tussen Roland en Sylvain. Hij gaf de bevoegdheid over diens 'goederen en gelden' aan een advocaat-bewindvoerder. De advocaat krijgt sindsdien Sylvains overheidssteun in beheer en beslist hoeveel de familie ervan ontvangt.
...