'Ik houd vast aan de principes van de betonstop. Tegen 2040 moet het netto ruimtebeslag nul hectare per dag bedragen. Maar de realiteitszin gebiedt me om de halvering van het ruimtebeslag tegen 2025 in vraag te stellen.'
...