'Wij zijn geen onmensen', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) maandagavond in Terzake. Hij antwoordde Annelies Beck op de vraag wat nieuwkomers moeten doen als ze het bedrag van 360 euro voor hun inburgeringscursus niet konden betalen. 'Zij kunnen altijd terugvallen op het OCMW om hen te helpen', vervolgde hij.
...