'Wij zijn geen onmensen', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) maandagavond in Terzake. Hij antwoordde Annelies Beck op de vraag wat nieuwkomers moeten doen als ze het bedrag van 360 euro voor hun inburgeringscursus niet konden betalen. 'Zij kunnen altijd terugvallen op het OCMW om hen te helpen', vervolgde hij.
...

'Wij zijn geen onmensen', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) maandagavond in Terzake. Hij antwoordde Annelies Beck op de vraag wat nieuwkomers moeten doen als ze het bedrag van 360 euro voor hun inburgeringscursus niet konden betalen. 'Zij kunnen altijd terugvallen op het OCMW om hen te helpen', vervolgde hij.Maakte de minister-president daarmee een van de belangrijkste maatregelen van zijn eigen regering onklaar? Als de regering-Jambon strenger wordt voor nieuwkomers, en het toegangsticket voor hen om Vlaanderen binnen te raken duurder wil maken, was dit daarvoor misschien wel de belangrijkste maatregel: een prijs van 360 euro voor een - verplicht - inburgeringstraject. Het is te zeggen: telkens negentig euro voor een cursus maatschappelijke oriëntatie en een taalcursus, en opnieuw twee keer negentig euro voor de examens achteraf. Slaagt de inburgeraar niet, dan moet hij nog eens negentig euro betalen om een herkansing te krijgen.Het is een voorstel dat al in de startnota van Bart De Wever stond, en waar misschien wel het duidelijkst de vingerafdrukken van het Vlaams Belang op te zien zijn. In het verkiezingsprogramma waarmee de N-VA voor 26 mei campagne voerde, is er niets over terug te vinden. In Over identiteit, het essay dat de Wever voor de verkiezingen publiceerde, verwijst hij zelfs goedkeurend naar die gratis cursussen. 'Dat Vlaanderen flinke bedragen investeert om deze taallessen kosteloos aan te bieden, is een service die nieuwkomers elders in de wereld niet vaak kunnen genieten. Het beleid heeft intussen zijn nut ruim bewezen', schrijft hij.Zal die service van kosteloze cursussen voor heel wat nieuwkomers dan toch blijven bestaan? Knack deed een kleine rondvraag bij een aantal lokale besturen en stelde vast dat er zowel bereidheid is om nieuwkomers te helpen als ongenoegen over het gemak waarmee Jan Jambon de kosten doorschuift. Naast de wettelijke steun die OCMW's moeten voorzien, zoals het uitbetalen van een leefloon, kunnen ze ook aanvullende steun geven aan inwoners van hun stad of gemeente. Dat is op eigen initiatief, en uiteraard op eigen kosten.'Niet alle inburgeraars zijn natuurlijk OCMW-klanten', zegt Tom Meeuws (SP.A), schepen voor Sociale zaken in Antwerpen. 'Van de 4500 a 5000 nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen in Antwerpen, krijgen er maar plusminus 900 ook een leefloon. Iedereen kan wel steun vragen, en we zullen dat geval per geval naar kijken. Voor een aantal mensen zal het OCMW niet tussenbeide komen, voor anderen zullen wij een afbetalingsplan opstellen en het bedrag voorschieten en voor nog anderen zullen we dat waarschijnlijk inderdaad betalen.'Het was een van de voornemens van Tom Meeuws om met het OCMW meer van zulke aanvullende steun te voorzien dan de vorige legislatuur. 'Maar zo stuurt de Vlaamse overheid dus nog meer mensen naar het OCMW', gaat Meeuws verder. 'Als wij dat terugbetalen, is dat natuurlijk een vestzak-broekzakoperatie. De ene overheid wentelt de kosten af op de andere.'In Gent vindt men het te vroeg om te zeggen onder welke voorwaarden het OCMW kan en wil tussenbeide komen in de kosten van het inburgeringstraject. In Mechelen - de stad van gloednieuw minister voor Inburgering Bart Somers - is men ook op zijn hoede voor het doorschuiven van de rekening. 'Wij zullen mensen in nood altijd proberen te helpen', laat het kabinet van de bevoegde schepen Gabriella De Francesco (Groen) weten. 'Maar het is wel makkelijk om die factuur door te sturen naar de lokale overheden. Vlaanderen is daar al vaker goed in gebleken. Het is dus te hopen dat zulke maatregelen ons beleid voor armoedebestrijding niet doorkruisen, of dat daar ook budgetten van de Vlaamse overheid tegenover staan .'Als dat zo is, moet dat nog blijken. De begrotingstabellen van de regering-Jambon zijn nog altijd niet bekend. Chris Janssens, fractieleider van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, liet al weten dat hij hoe dan ook ontevreden is. 'Het is een stap in de goede richting', verklaarde hij in Terzake. 'Maar de finaliteit is niet goed. Het gaat ocharme over 360 euro, terwijl de effectieve kosten van een inburgeringstraject 4300 euro bedragen.'