"Onze vier prioriteiten waren voor de verkiezingen al heel duidelijk: economie, onderwijs, mobiliteit en veiligheid", somde Turtelboom op. "Ons programma daarover is in het bestuursakkoord voor het overgrote deel aanwezig, en dat op een concrete en goed becijferde manier." Turtelboom toonde zich onder meer tevreden met de ambitie om niet alleen voldoende scholencapaciteit te voorzien, maar zelfs een vrije schoolkeuze voor de ouders mogelijk te maken en voldoende extra leerkrachten aan te trekken. Het bedrijfsleven krijgt, naast een betere link met het onderwijs, volgens Turtelboom dan weer de nodige ademruimte door bijvoorbeeld verschillende administratieve vereenvoudigingen zoals het versoepelen van vergunningsprocedures. "Welvaart verdelen kan je immers pas als je ze eerst creëert." Op het vlak van mobiliteit houdt Open Vld vast aan de wens om Antwerpen autoluwer te maken. "Maar dat kan ook door auto's net vlot en slim toe te laten tot de stad, bijvoorbeeld door parkeergeleiding", aldus nog Turtelboom. Inzake veiligheid staat het door Open Vld geopperde "wijkcontract" tussen politie en buurtbewoners niet expliciet in het bestuursakkoord vermeld, maar de wijkwerking van de politie wordt wel verder uitgebouwd. (DIRK WAEM)

"Onze vier prioriteiten waren voor de verkiezingen al heel duidelijk: economie, onderwijs, mobiliteit en veiligheid", somde Turtelboom op. "Ons programma daarover is in het bestuursakkoord voor het overgrote deel aanwezig, en dat op een concrete en goed becijferde manier." Turtelboom toonde zich onder meer tevreden met de ambitie om niet alleen voldoende scholencapaciteit te voorzien, maar zelfs een vrije schoolkeuze voor de ouders mogelijk te maken en voldoende extra leerkrachten aan te trekken. Het bedrijfsleven krijgt, naast een betere link met het onderwijs, volgens Turtelboom dan weer de nodige ademruimte door bijvoorbeeld verschillende administratieve vereenvoudigingen zoals het versoepelen van vergunningsprocedures. "Welvaart verdelen kan je immers pas als je ze eerst creëert." Op het vlak van mobiliteit houdt Open Vld vast aan de wens om Antwerpen autoluwer te maken. "Maar dat kan ook door auto's net vlot en slim toe te laten tot de stad, bijvoorbeeld door parkeergeleiding", aldus nog Turtelboom. Inzake veiligheid staat het door Open Vld geopperde "wijkcontract" tussen politie en buurtbewoners niet expliciet in het bestuursakkoord vermeld, maar de wijkwerking van de politie wordt wel verder uitgebouwd. (DIRK WAEM)