Beste Conner Rousseau,

Sinds u voorzitter bent geworden van de SP.A is het aantal lofredenen over u in de media niet meer bij te houden. Vernieuwend, fris, energiek. Een nieuwe start voor de partij. De jonge politicus op witte sneakers die geen tijd heeft voor formaliteiten en de voorkeur geeft aan t-shirt boven kostuum zou afrekenen met de vermoeide oude garde en de socialisten opnieuw naar de hoogtes van hun gloriedagen leiden.

Hoewel u zich in interviews soms nogal graag bediende van slogans als 'Positief project', 'vertrouwen in de politiek', 'wij zeggen geen sorry meer', wist u toch de bewondering van veel jongeren en allochtonen te vergaren door uw kordate optreden tegen Vlaams Belang. Men begon u te zien als het mogelijke nieuwe gezicht van een grote linkse coalitie van minderheden naar Amerikaans voorbeeld. Vrouwen, jongeren, allochtonen en lhbt'ers verenigd in één front voor een nieuwe politiek die geen tijd heeft voor idiote cultuuroorlogen, maar streeft naar goed bestuur om de reële uitdagingen aan te pakken.

Beste Conner Rousseau, we hebben genoeg over de hoofddoek gedebatteerd.

Maar afgelopen weekend liep het al mis toen u in een interview met De Standaard zei te 'spelen' met het idee van een hoofddoekenverbod. Uw precieze woorden waren: 'Als je alcohol kunt verbieden tot de leeftijd van 16, waarom dan de hoofddoek niet?'. Na felle reactie vanuit de allochtone gemeenschap zond u ter schadebeperking een bericht de wereld in waarin u beweerde slechts 'een discussie te willen beginnen' en de inmiddelse gekende riedeltjes over 'dwang' en 'groepsdruk' opsomde.

Met zo'n uitspraken ziet u één dingen over het hoofd: moslims willen die discussie helemaal niet opnieuw beginnen. We voeren hem inmiddels al meer dan 10 jaar en we hebben er onze buik vol van. Aan mensen uit vrije landen krijg je niet uitgelegd dat we in Vlaanderen een 'hoofddoekendebat' hebben, evenmin als ze begrijpen dat er in Rusland een lhbt-debat bestaat of in China een debat over persvrijheid. Mensen horen overal ter wereld vrij te zijn om te dragen wat ze willen, te doen wat ze willen en te zeggen wat ze willen, zolang ze geen derden schaden. Punt aan de lijn. Daar hoeft niet meer over gediscussieerd te worden, iedereen moet het gewoon aanvaarden. Vrijheid en civiele basisrechten zijn niet onderhandelbaar.

Het hoofddoekenverbod heeft ook helemaal nooit gedraaid rond het beschermen van meisjes tegen groepsdruk of de invloed van hun ouders. Als dat het doel is, zou het niet bij de hoofddoek blijven. Dan zou het ook gaan over hoge hakken, decolletés en de druk die op meisjes en vrouwen gelegd wordt om 'sexy' voor de dag te komen. Mannen gaan niet gebukt onder dezelfde verwachtingen in onze cultuur. Studie na studie toont aan dat de druk van heersende vrouwelijke schoonheidsidealen enorm is, zeker voor jonge meisjes. Ook bepaalde gevolgen zijn niet min, zoals anorexia of eetstoornissen. Maar u stelt niet voor om die kledij onder de 16 te verbieden, want die wordt vooral gedragen door vrouwen uit de blanke middenklasse. En hun keuzes zijn per definitie vrij.

Maar groepsdruk en ouderlijke autoriteit beperken zich niet tot klederdracht. Communies, bar mitzvahs, maar ook muziekscholen zouden verboden moeten worden onder de 16 jaar. Hoeveel kindjes leren immers tegen hun zin piano of klarinet spelen, alleen maar omdat mamalief dat graag wil. Misschien is het beste voor de vrijheid van kinderen eigenlijk dat we ze bij hun ouders weghalen en in staatsinternaten grootbrengen?

Neen, het hoofddoekenverbod is een symbool. Zoals de zuidelijke grensmuur in de VS en de Brexit in Groot-Brittannië stuurt het een signaal naar een segment van de blanke bevolking: dit land is nog steeds van jullie, en zal nooit volledig toebehoren aan de tweederangsburgers met de verkeerde kleur of geloof. Vandaar dat racistische en islamofobe politici er zo fanatiek aan blijven vasthouden, ondanks de hartverscheurende emotionele pleidooien van moslima's die geen werk kunnen vinden of hun studies niet kunnen nastreven. Het lijkt me een reactionair instrument om een enge visie van Vlaanderen door ieders strot te duwen voor de mensen die het gevoel hebben dat het land aan hen ontglipt en de allochtoon willen tonen wie de baas is.

Met uw uitspraak verschaft u de allochtone kiezer in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. De ambiguïteit van uw partij inzake de rechten van moslims heeft jullie er jarenlang toe in staat gesteld hen een rad voor ogen te draaien. Voor de verkiezingen sturen jullie wat vage retoriek uit tegen het hoofddoekenverbod, en zodra de stemmen zijn geteld horen we van Bart De Wever dat 'zijn respect voor u is gegroeid' en dat u 'zeer loyaal bent gebleken'. De reactie van Theo Francken op uw uitspraak was veelzeggend: dat hij al jaren hetzelfde als u zegt, maar er in zijn geval wel voor wordt uitgekafferd in de media.

Wel, de allochtone kiezer begint uit zijn winterslaap te onwaken. Als u me een beetje anekdotiek gunt: tijdens de vorige verkiezingen sprak ik met talloze allochtonen van de eerste generatie in mijn stad, Vilvoorde. Politiek onbewuste migranten die in veel gevallen het Nederlands niet eens machtig zijn. Hun leven lang hebben ze op SP.A gestemd, veelal uit gewoonte, omdat er een Marokkaan op de lijst stond die ze kenden. Bij de laatste verkiezingen kreeg ik echter zo vaak te horen dat ze voor het eerst zouden overschakelen op PVDA. 'Die doen tenminste wat voor ons'.

Dat betekent iets, mijnheer Rousseau. U heeft competitie. Uw weigering om de civiele basisrechten van moslims te steunen is niet langer zonder prijs. En als u verder die richting inslaat, zal u er ook electorale gevolgen van ondervinden.

Ik verblijf met de diepste hoogachting,

Othman El Hammouchi

Beste Conner Rousseau,Sinds u voorzitter bent geworden van de SP.A is het aantal lofredenen over u in de media niet meer bij te houden. Vernieuwend, fris, energiek. Een nieuwe start voor de partij. De jonge politicus op witte sneakers die geen tijd heeft voor formaliteiten en de voorkeur geeft aan t-shirt boven kostuum zou afrekenen met de vermoeide oude garde en de socialisten opnieuw naar de hoogtes van hun gloriedagen leiden. Hoewel u zich in interviews soms nogal graag bediende van slogans als 'Positief project', 'vertrouwen in de politiek', 'wij zeggen geen sorry meer', wist u toch de bewondering van veel jongeren en allochtonen te vergaren door uw kordate optreden tegen Vlaams Belang. Men begon u te zien als het mogelijke nieuwe gezicht van een grote linkse coalitie van minderheden naar Amerikaans voorbeeld. Vrouwen, jongeren, allochtonen en lhbt'ers verenigd in één front voor een nieuwe politiek die geen tijd heeft voor idiote cultuuroorlogen, maar streeft naar goed bestuur om de reële uitdagingen aan te pakken. Maar afgelopen weekend liep het al mis toen u in een interview met De Standaard zei te 'spelen' met het idee van een hoofddoekenverbod. Uw precieze woorden waren: 'Als je alcohol kunt verbieden tot de leeftijd van 16, waarom dan de hoofddoek niet?'. Na felle reactie vanuit de allochtone gemeenschap zond u ter schadebeperking een bericht de wereld in waarin u beweerde slechts 'een discussie te willen beginnen' en de inmiddelse gekende riedeltjes over 'dwang' en 'groepsdruk' opsomde. Met zo'n uitspraken ziet u één dingen over het hoofd: moslims willen die discussie helemaal niet opnieuw beginnen. We voeren hem inmiddels al meer dan 10 jaar en we hebben er onze buik vol van. Aan mensen uit vrije landen krijg je niet uitgelegd dat we in Vlaanderen een 'hoofddoekendebat' hebben, evenmin als ze begrijpen dat er in Rusland een lhbt-debat bestaat of in China een debat over persvrijheid. Mensen horen overal ter wereld vrij te zijn om te dragen wat ze willen, te doen wat ze willen en te zeggen wat ze willen, zolang ze geen derden schaden. Punt aan de lijn. Daar hoeft niet meer over gediscussieerd te worden, iedereen moet het gewoon aanvaarden. Vrijheid en civiele basisrechten zijn niet onderhandelbaar.Het hoofddoekenverbod heeft ook helemaal nooit gedraaid rond het beschermen van meisjes tegen groepsdruk of de invloed van hun ouders. Als dat het doel is, zou het niet bij de hoofddoek blijven. Dan zou het ook gaan over hoge hakken, decolletés en de druk die op meisjes en vrouwen gelegd wordt om 'sexy' voor de dag te komen. Mannen gaan niet gebukt onder dezelfde verwachtingen in onze cultuur. Studie na studie toont aan dat de druk van heersende vrouwelijke schoonheidsidealen enorm is, zeker voor jonge meisjes. Ook bepaalde gevolgen zijn niet min, zoals anorexia of eetstoornissen. Maar u stelt niet voor om die kledij onder de 16 te verbieden, want die wordt vooral gedragen door vrouwen uit de blanke middenklasse. En hun keuzes zijn per definitie vrij.Maar groepsdruk en ouderlijke autoriteit beperken zich niet tot klederdracht. Communies, bar mitzvahs, maar ook muziekscholen zouden verboden moeten worden onder de 16 jaar. Hoeveel kindjes leren immers tegen hun zin piano of klarinet spelen, alleen maar omdat mamalief dat graag wil. Misschien is het beste voor de vrijheid van kinderen eigenlijk dat we ze bij hun ouders weghalen en in staatsinternaten grootbrengen?Neen, het hoofddoekenverbod is een symbool. Zoals de zuidelijke grensmuur in de VS en de Brexit in Groot-Brittannië stuurt het een signaal naar een segment van de blanke bevolking: dit land is nog steeds van jullie, en zal nooit volledig toebehoren aan de tweederangsburgers met de verkeerde kleur of geloof. Vandaar dat racistische en islamofobe politici er zo fanatiek aan blijven vasthouden, ondanks de hartverscheurende emotionele pleidooien van moslima's die geen werk kunnen vinden of hun studies niet kunnen nastreven. Het lijkt me een reactionair instrument om een enge visie van Vlaanderen door ieders strot te duwen voor de mensen die het gevoel hebben dat het land aan hen ontglipt en de allochtoon willen tonen wie de baas is.Met uw uitspraak verschaft u de allochtone kiezer in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. De ambiguïteit van uw partij inzake de rechten van moslims heeft jullie er jarenlang toe in staat gesteld hen een rad voor ogen te draaien. Voor de verkiezingen sturen jullie wat vage retoriek uit tegen het hoofddoekenverbod, en zodra de stemmen zijn geteld horen we van Bart De Wever dat 'zijn respect voor u is gegroeid' en dat u 'zeer loyaal bent gebleken'. De reactie van Theo Francken op uw uitspraak was veelzeggend: dat hij al jaren hetzelfde als u zegt, maar er in zijn geval wel voor wordt uitgekafferd in de media. Wel, de allochtone kiezer begint uit zijn winterslaap te onwaken. Als u me een beetje anekdotiek gunt: tijdens de vorige verkiezingen sprak ik met talloze allochtonen van de eerste generatie in mijn stad, Vilvoorde. Politiek onbewuste migranten die in veel gevallen het Nederlands niet eens machtig zijn. Hun leven lang hebben ze op SP.A gestemd, veelal uit gewoonte, omdat er een Marokkaan op de lijst stond die ze kenden. Bij de laatste verkiezingen kreeg ik echter zo vaak te horen dat ze voor het eerst zouden overschakelen op PVDA. 'Die doen tenminste wat voor ons'. Dat betekent iets, mijnheer Rousseau. U heeft competitie. Uw weigering om de civiele basisrechten van moslims te steunen is niet langer zonder prijs. En als u verder die richting inslaat, zal u er ook electorale gevolgen van ondervinden. Ik verblijf met de diepste hoogachting,Othman El Hammouchi