Wathelet bevestigt dat hij verhaal ging halen over het waarom van de weigering, maar ontkent elke vorm van druk. "Ik heb gevraagd waarom? Ik heb haar benoeming niet geëist en heb geen druk uitgeoefend. Ik wilde gewoon de motivering van de beslissing kennen", onderstreept hij in een persbericht. "Als ze niet benoemd zou kunnen worden, vraag ik ook dat dit niet zou gebeuren", vervolgt Wathelet. "Er zijn regels. Heeft de stad die gerespecteerd? De stad had de beslissing kunnen uitleggen en haar argumenten kunnen verdedigen." Volgens Wathelet was de niet-benoeming een "onrechtvaardigheid". Het gaat voor hem niet om een herkansing, druk of een interventie. Zijn ex-vrouw zat in de reserve, had niets dan positieve evaluaties en voldeed aan het anciënniteitscriterium, benadrukt hij. Burgemeester Claude Desama heeft intussen in L'Avenir al aangekondigd dat Wathelets ex-vrouw alsnog snel benoemd zal worden. Wat bij Wathelet toch de wenkbrauwen doet fronsen. "Wat een slecht voorbeeld als een simpel telefoontje naar de gemeentesecretaris, hoeder van de wettelijkheid voor de stad Verviers, volstaat om een beslissing om te gooien." (STL)

Wathelet bevestigt dat hij verhaal ging halen over het waarom van de weigering, maar ontkent elke vorm van druk. "Ik heb gevraagd waarom? Ik heb haar benoeming niet geëist en heb geen druk uitgeoefend. Ik wilde gewoon de motivering van de beslissing kennen", onderstreept hij in een persbericht. "Als ze niet benoemd zou kunnen worden, vraag ik ook dat dit niet zou gebeuren", vervolgt Wathelet. "Er zijn regels. Heeft de stad die gerespecteerd? De stad had de beslissing kunnen uitleggen en haar argumenten kunnen verdedigen." Volgens Wathelet was de niet-benoeming een "onrechtvaardigheid". Het gaat voor hem niet om een herkansing, druk of een interventie. Zijn ex-vrouw zat in de reserve, had niets dan positieve evaluaties en voldeed aan het anciënniteitscriterium, benadrukt hij. Burgemeester Claude Desama heeft intussen in L'Avenir al aangekondigd dat Wathelets ex-vrouw alsnog snel benoemd zal worden. Wat bij Wathelet toch de wenkbrauwen doet fronsen. "Wat een slecht voorbeeld als een simpel telefoontje naar de gemeentesecretaris, hoeder van de wettelijkheid voor de stad Verviers, volstaat om een beslissing om te gooien." (STL)