Wij ergeren ons rot aan autobestuurders die op een autoweg constant de middelste rijstrook inpalmen, terwijl de rechterstrook helemaal vrij is. Wanneer gaat u daartegen optreden? (Pierre De Decker, Wenduine)

Ben Weyts: Daarover bestaat er een weerkerende ergernis, en het verkeersreglement verbiedt het ook. Er worden boetes voor uitgeschreven, maar vanzelfsprekend is dat niet. Ten eerste omdat er vaak voer voor discussie is: misschien rijdt iemand (lang) op de middenstrook om een inhaalmanoeuvre voor te bereiden. Ten tweede begrijp ik dat deze kwestie geen prioriteit is voor de politie: snelheid, drugs en alcohol hebben een veel grotere impact op de verkeersveiligheid.
...

Ben Weyts: Daarover bestaat er een weerkerende ergernis, en het verkeersreglement verbiedt het ook. Er worden boetes voor uitgeschreven, maar vanzelfsprekend is dat niet. Ten eerste omdat er vaak voer voor discussie is: misschien rijdt iemand (lang) op de middenstrook om een inhaalmanoeuvre voor te bereiden. Ten tweede begrijp ik dat deze kwestie geen prioriteit is voor de politie: snelheid, drugs en alcohol hebben een veel grotere impact op de verkeersveiligheid. Weyts: Los van het woordje 'dwingen' - ik wil mensen liever naar het openbaar vervoer lokken - ben ik ook een voorstander van de kilometerheffing. Zo'n maatregel zou veel middelen opleveren. Bovendien zou hij een belastingverlaging mogelijk maken. Met een kilometerheffing zouden we eindelijk de buitenlanders, die massaal over onze wegen razen, laten betalen. Nu betalen ze helemaal niets, ze tanken zelfs amper in ons land. Ten slotte is de heffing ook een manier om mobiliteitssturing mogelijk te maken: je kunt bijvoorbeeld mensen belonen als ze buiten de spits rijden. Maar dit is geen dossier dat je een-twee-drie kunt afhandelen, zeker niet op grote schaal. Nu proberen we het draagvlak bij de bevolking te verhogen en alles technisch te onderzoeken, zodat het dossier voor de volgende Vlaamse regering 'beslissingsrijp' is. Weyts: Ik ben zeker voorstander van een vrijblijvende opfriscursus, en werk daar ook volop aan. Nu vind je op de website rijbewijzer.be al een verkeersquiz, toelichting bij vernieuwingen in het verkeersreglement, informatie over verkeersveiligheid, enzovoort. Al is dat zeker niet alleen voor 50-plussers bedoeld: jong en oud kunnen er veel aan hebben. Weyts: Ook hiervan ben ik een groot voorstander, zeker als je kijkt naar het buitenland. In Frankrijk is sinds de invoering van het rijbewijs met punten het aantal verkeersdoden met 20 procent gedaald, zo blijkt. Dan stopt de discussie voor mij - meer argumenten hebben we toch niet nodig? Ik vind het ook een heel belangrijk principe: mensen zouden hun verkeersonveilig gedrag niet zomaar mogen afkopen met boetes, zoals nu het geval is. Helaas is dit een federale bevoegdheid, en federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is niet gewonnen voor het rijbewijs met punten. In Vlaanderen is er een grote meerderheid voor, maar in Franstalig België houdt vooral de MR het tegen, onder meer omdat het nadelig zou zijn voor beroepsrijders. Weyts: Deze vraag keert geregeld terug. Zelf heb ik er ook mee geworsteld. Daarom heb ik de kwestie voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, waarin onder meer vertegenwoordigers van de VAB, de politie, ouders van verongelukte kinderen en de Fietsersbond zitten. Na flink wat discussie zijn we geland bij de vaststelling dat zo'n verplichting het aantal fietsers kan doen dalen, wat we niet willen riskeren. Veel jongeren willen geen helm dragen omdat ze die niet mooi vinden of omdat hun haar dan in de war zou raken. We willen niet dat zij afhaken. Bovendien vind ik niet dat de overheid altijd de plaats van de ouders moet innemen. In heel wat grote fietslanden is een fietshelm trouwens evenmin verplicht.