De minister wilde over het verloop van de zaak enkel kwijt dat ze vond dat het goede zaak was dat de man opgepakt was. Ze wees er nog op dat Belkacem reeds in eerste aanleg veroordeeld is, er reeds nieuwe onderzoeken tegen hem lopen en hij in het verleden reeds veroordeeld werd in Marokko. Het komt er volgens haar nu op aan om een zo stevig mogelijk dossier op te stellen zodat het Antwerps parket de procedure kan starten om de Belgische nationaliteit van de man af te nemen. Dan kan er ingegaan worden op de vraag van de Marokkaanse autoriteiten om hem uit te wijzen. Annemie Turtelboom meent dat de huidige wetgeving reeds ver gaat, maar nog steeds aangepast kan worden. Zo kan het verbod op extremistische organisaties een belangrijk signaal zijn, maar dat is volgens haar niet voldoende. Een veroordeelde organisatie kan immers op korte termijn de activiteiten onder een andere naam verder zetten. (KAV)

De minister wilde over het verloop van de zaak enkel kwijt dat ze vond dat het goede zaak was dat de man opgepakt was. Ze wees er nog op dat Belkacem reeds in eerste aanleg veroordeeld is, er reeds nieuwe onderzoeken tegen hem lopen en hij in het verleden reeds veroordeeld werd in Marokko. Het komt er volgens haar nu op aan om een zo stevig mogelijk dossier op te stellen zodat het Antwerps parket de procedure kan starten om de Belgische nationaliteit van de man af te nemen. Dan kan er ingegaan worden op de vraag van de Marokkaanse autoriteiten om hem uit te wijzen. Annemie Turtelboom meent dat de huidige wetgeving reeds ver gaat, maar nog steeds aangepast kan worden. Zo kan het verbod op extremistische organisaties een belangrijk signaal zijn, maar dat is volgens haar niet voldoende. Een veroordeelde organisatie kan immers op korte termijn de activiteiten onder een andere naam verder zetten. (KAV)