De Federale Overheidsdienst Financiën vindt niet voldoende douaniers om de handel in goederen tussen België en het Verenigd Koninkrijk na het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk in goede banen te leiden. Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kondigde in mei aan dat de FOD Financiën 141 nieuwe douaniers zou aanwerven om de impact van de brexit op ons land op te vangen.
...