Door het coronavirus is het grensverkeer tussen de EU-landen - op goederenvervoer en andere essentiële dienstverlening na - zo goed als stilgevallen. Maar nu de cijfers in de goede richting evolueren, wil België vanaf 15 juni de grenzen heropenen. Dat geldt voor alle EU-lidstaten, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, vier landen die wel deel uitmaken van de Schengenzone maar niet van de EU. Of Belgen dan ook naar al die betrokken landen kunnen reizen, is niet zeker. Elk land beslist nog altijd zelf over de heropening van de eigen grenzen en over de voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan, benadrukte premier Sophie Wilmès tijdens de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zal meer specifieke informatie te vinden zijn over de regels in de verschillende landen, zei ze nog. Uitstapjes in eigen land kunnen vanaf komende maandag al weer, besliste de Veiligheidsraad nog. Over reizen buiten Europa wordt later op Europees niveau nog overlegd. (Belga)

Door het coronavirus is het grensverkeer tussen de EU-landen - op goederenvervoer en andere essentiële dienstverlening na - zo goed als stilgevallen. Maar nu de cijfers in de goede richting evolueren, wil België vanaf 15 juni de grenzen heropenen. Dat geldt voor alle EU-lidstaten, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, vier landen die wel deel uitmaken van de Schengenzone maar niet van de EU. Of Belgen dan ook naar al die betrokken landen kunnen reizen, is niet zeker. Elk land beslist nog altijd zelf over de heropening van de eigen grenzen en over de voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan, benadrukte premier Sophie Wilmès tijdens de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zal meer specifieke informatie te vinden zijn over de regels in de verschillende landen, zei ze nog. Uitstapjes in eigen land kunnen vanaf komende maandag al weer, besliste de Veiligheidsraad nog. Over reizen buiten Europa wordt later op Europees niveau nog overlegd. (Belga)