België moet Syrisch gezin toch visa geven (hof van beroep)

07/12/16 om 18:41 - Bijgewerkt om 21:57

Zolang staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat niet doet, moet ons land een dwangsom van 1.000 euro per dag per gezinslid betalen, zo oordeelt het hof van beroep.

België moet Syrisch gezin toch visa geven (hof van beroep)

© Belga

De Belgische staat moet een Syrisch gezin dat naar ons land wil komen visa of doorgangsvergunningen afleveren die voor drie maanden geldig zijn. Als ze dat niet doet, moet de overheid een dwangsom van 1.000 euro betalen, per dag vertraging en per lid van het betrokken gezin. Dat heeft het Brusselse hof van beroep woensdag beslist, zo meldt de persmagistraat van het hof van beroep.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) had op 20 oktober 2016 al beslist dat de Belgische Staat het Syrisch gezin met twee minderjarige kinderen uit Aleppo, visa of doorgangsvergunningen voor drie maanden moest geven. Het gezin zou hier opgevangen worden door een Belgische familie.

Hoewel die beslissing van de RVV uitvoerbaar was, had staatssecretaris voor Migratie en Asiel Theo Francken (N-VA) geweigerd ze uit te voeren en had hij een annulatieverzoek ingediend bij de Raad van State.

Al eerder dwangsom

De Belgische familie had daarop een kort geding ingespannen voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de kortgedingrechter had de Belgische Staat veroordeeld tot afgifte van de bewuste documenten, op straffe van van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging en per gezinslid.

Op 7 november had de kortgedingrechter op verzet echter geoordeeld dat hij onbevoegd was om zich uit te spreken over beslissingen rond visa en verblijfsvergunningen en dus ook geen dwangsommen kon opleggen.

Het Brusselse hof van beroep heeft die beslissing nu hervormd en de Belgische staat opnieuw verplicht tot het afleveren van de visa of doorgangsvergunningen, en opnieuw een dwangsom opgelegd van 1.000 euro, per dag vertraging en per lid van het betrokken gezin.

Laatste horde

De advocate van de Syrische familie, Mieke Van den Broeck, hoopt dat staatssecretaris Francken de uitspraak deze keer wel zal respecteren. "We hebben al vier keer een uitspraak gehad die ons gelijk geeft. We hopen dat hij de visa nu wel aflevert, want dit was echt de laatste stap. Francken kan enkel nog naar cassatie gaan, maar dat is wel een uitzonderlijke procedure."

"De beslissing is eigenlijk al gevallen toen de RVV zich over de zaak uitsprak", aldus de advocate. "Het hof van beroep heeft zich enkel uitgesproken over het drukkingsmiddel dat wij hebben, de dwangsommen. We hopen natuurlijk dat we dat niet moeten gebruiken. Zij willen geen geld, ze willen gewoon dat ze met hun kindjes in veiligheid kunnen leven."

Francken, woensdagavond geland na een werkbezoek in Algerije, kreeg nog niet de kans om het arrest te bestuderen. Zijn woordvoerster laat weten dat specialisten op het kabinet de uitspraak donderdag zullen analyseren, en dan zullen bekijken wat de volgende stappen zijn die ze kunnen ondernemen.

Momenteel loopt ook nog een cassatieberoep van het kabinet-Francken bij de Raad van State tegen de uitvoering van het arrest van de RVV. Zolang daar geen uitspraak over is, zal Francken geen visum aan het gezin geven.

(Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners