Het IAEA steunt zijn lidstaten bij de toepassing van nucleaire technologieën en garandeert het vreedzame gebruik ervan. Bovenop de verplichte bijdrage aan de reguliere begroting biedt België het agentschap jaarlijks een extra bedrag om de rol van het agentschap op vlak van preventie van de verspreiding van kernwapens en civiele nucleaire samenwerking te versterken. Voor 2021 gaat het om 1.607.508 euro. Om die eerste doelstelling te steunen, betaalt België onder meer 150.000 euro voor de controles van het IAEA op de naleving van het akkoord over het nucleaire programma van Iran. In het kader van de civiele nucleaire samenwerking is onder andere ruim 700.000 euro voorzien voor het Fonds voor technologische samenwerking, dat de toegang tot nucleaire technologieën in sectoren als gezondheid, voeding, landbouw, milieu en energie ondersteunt. (Belga)

Het IAEA steunt zijn lidstaten bij de toepassing van nucleaire technologieën en garandeert het vreedzame gebruik ervan. Bovenop de verplichte bijdrage aan de reguliere begroting biedt België het agentschap jaarlijks een extra bedrag om de rol van het agentschap op vlak van preventie van de verspreiding van kernwapens en civiele nucleaire samenwerking te versterken. Voor 2021 gaat het om 1.607.508 euro. Om die eerste doelstelling te steunen, betaalt België onder meer 150.000 euro voor de controles van het IAEA op de naleving van het akkoord over het nucleaire programma van Iran. In het kader van de civiele nucleaire samenwerking is onder andere ruim 700.000 euro voorzien voor het Fonds voor technologische samenwerking, dat de toegang tot nucleaire technologieën in sectoren als gezondheid, voeding, landbouw, milieu en energie ondersteunt. (Belga)