Er lopen twee strafklachten tegen Belgische bedrijven die nucleaire producten uitvoerden naar Iran, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag. Minister van Energie Paul Magnette (PS) gaf dinsdag in de Kamercommissie Bedrijfsleven toe dat de leveringen niet beschikten over de nodige vergunningen en machtigingen. Eén klacht gaat over de uitvoer van verarmd uranium, de andere heeft betrekking op zirkonium. Dat wordt vooral gebruikt in nucleaire installaties maar kent ook toepassingen voor bommen en clustermunitie.

Groen!-parlementslid Kristof Calvo noemt het "een zeer pijnlijk dossier", op het moment dat België voorzitter is van de Europese Unie. Volgens hem is het feit dat België ongehinderd kon leveren aan Iran - een land dat internationaal onder vuur ligt wegens het verrijken van uranium - een ernstig probleem.

Het is nog niet bekend om welke bedrijven het gaat.

Er lopen twee strafklachten tegen Belgische bedrijven die nucleaire producten uitvoerden naar Iran, zo schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad woensdag. Minister van Energie Paul Magnette (PS) gaf dinsdag in de Kamercommissie Bedrijfsleven toe dat de leveringen niet beschikten over de nodige vergunningen en machtigingen. Eén klacht gaat over de uitvoer van verarmd uranium, de andere heeft betrekking op zirkonium. Dat wordt vooral gebruikt in nucleaire installaties maar kent ook toepassingen voor bommen en clustermunitie. Groen!-parlementslid Kristof Calvo noemt het "een zeer pijnlijk dossier", op het moment dat België voorzitter is van de Europese Unie. Volgens hem is het feit dat België ongehinderd kon leveren aan Iran - een land dat internationaal onder vuur ligt wegens het verrijken van uranium - een ernstig probleem. Het is nog niet bekend om welke bedrijven het gaat.