Het begrotingstekort in 2010 bedroeg 4,6 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat heeft ontslagnemend premier Yves Leterme bekendgemaakt. Het resultaat is 0,2 procent beter dan werd afgesproken met de Europese Unie.

Het federaal kernkabinet heeft woensdag de definitieve cijfers van de begroting 2010 goedgekeurd.

Daaruit blijkt dat het tekort voor alle overheden eind vorig jaar 4,6 pct van het BBP bedroeg, of 0,2 pct beter ten aanzien van de laatste begrotingscontrole en in vergelijking met het met Europa afgesloten stabiliteitsprogramma.

De regering wil in 2011 tot een gelijkaardige verbetering komen, wat zou betekenen dat het begrotingstekort onder de 4 procent van het BBP daalt.

De schuldgraad zat met 97,2 procent in 2010 net onder de 100 procent. Maar volgens de regering steeg de schuld minder snel dan in heel wat andere EU-lidstaten.

De gemeenschappen en gewesten blijken voor minder dan een kwart verantwoordelijk voor het begrotingstekort. Ze boeken samen een tekort van 0,7 procent van het BBP.

Voor de lokale overheden gaat het om een tekort van 0,4 procent. De federale overheid en de sociale zekerheid samen staan in voor een tekort van 3,5 procent.

Voorbereiding begroting 2011

In antwoord op de vraag van de koning heeft het kernkabinet een methode afgesproken om begrotingsmaatregelen voor dit jaar voor te bereiden.

Daarnaast kreeg de administratie de opdracht de begroting 2011 voor te bereiden. Half februari zal worden bekeken of er effectief een begroting wordt opgesteld of dat er eerder enkele punctuele maatregelen worden genomen.

De regering zette ook het licht op groen voor een nieuw ontwerp van financiewet om indien nodig in de maanden april, mei en juni met voorlopige twaalfden te kunnen werken. Dat is nu al mogelijk in januari, februari en maart.

Het begrotingstekort in 2010 bedroeg 4,6 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dat heeft ontslagnemend premier Yves Leterme bekendgemaakt. Het resultaat is 0,2 procent beter dan werd afgesproken met de Europese Unie.Het federaal kernkabinet heeft woensdag de definitieve cijfers van de begroting 2010 goedgekeurd. Daaruit blijkt dat het tekort voor alle overheden eind vorig jaar 4,6 pct van het BBP bedroeg, of 0,2 pct beter ten aanzien van de laatste begrotingscontrole en in vergelijking met het met Europa afgesloten stabiliteitsprogramma.De regering wil in 2011 tot een gelijkaardige verbetering komen, wat zou betekenen dat het begrotingstekort onder de 4 procent van het BBP daalt. De schuldgraad zat met 97,2 procent in 2010 net onder de 100 procent. Maar volgens de regering steeg de schuld minder snel dan in heel wat andere EU-lidstaten. De gemeenschappen en gewesten blijken voor minder dan een kwart verantwoordelijk voor het begrotingstekort. Ze boeken samen een tekort van 0,7 procent van het BBP. Voor de lokale overheden gaat het om een tekort van 0,4 procent. De federale overheid en de sociale zekerheid samen staan in voor een tekort van 3,5 procent.Voorbereiding begroting 2011In antwoord op de vraag van de koning heeft het kernkabinet een methode afgesproken om begrotingsmaatregelen voor dit jaar voor te bereiden. Daarnaast kreeg de administratie de opdracht de begroting 2011 voor te bereiden. Half februari zal worden bekeken of er effectief een begroting wordt opgesteld of dat er eerder enkele punctuele maatregelen worden genomen. De regering zette ook het licht op groen voor een nieuw ontwerp van financiewet om indien nodig in de maanden april, mei en juni met voorlopige twaalfden te kunnen werken. Dat is nu al mogelijk in januari, februari en maart.