De Europese regels schrijven immers voor dat lidstaten tot een maand na de deadline van 15 oktober aanpassingen aan hun begrotingsplannen kunnen indienen. Omdat de nieuwe federale regering pas op 1 oktober de eed aflegde, werd met de Europese Commissie afgestemd dat België van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Dit moet ook alle deelstaten toelaten de opmaak van hun eigen begrotingsplannen af te ronden, voegt het kabinet-De Croo er aan toe. 'De afspraak met de Europese Commissie laat toe om alle beslissingen genomen bij de vorming van de nieuwe federale regering correct en nauwgezet om te zetten in begrotingsnotificaties. Grondig werk is in deze beter dan haastwerk', luidt het nog.

Het is overigens de eerste keer sinds 2018 dat ons land een volwaardige begroting indient. Die begroting werd overigens niet uitgevoerd, na de val van de regering. Sindsdien hanteerde ons land een regime van voorlopige twaalfden.

De Europese regels schrijven immers voor dat lidstaten tot een maand na de deadline van 15 oktober aanpassingen aan hun begrotingsplannen kunnen indienen. Omdat de nieuwe federale regering pas op 1 oktober de eed aflegde, werd met de Europese Commissie afgestemd dat België van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Dit moet ook alle deelstaten toelaten de opmaak van hun eigen begrotingsplannen af te ronden, voegt het kabinet-De Croo er aan toe. 'De afspraak met de Europese Commissie laat toe om alle beslissingen genomen bij de vorming van de nieuwe federale regering correct en nauwgezet om te zetten in begrotingsnotificaties. Grondig werk is in deze beter dan haastwerk', luidt het nog. Het is overigens de eerste keer sinds 2018 dat ons land een volwaardige begroting indient. Die begroting werd overigens niet uitgevoerd, na de val van de regering. Sindsdien hanteerde ons land een regime van voorlopige twaalfden.