Met de Eurobarometer werd tussen half maart en half april gepeild naar de manier waarop Europeanen tegen klimaatverandering aankijken. Voor de enquête werden in België 1.034 mensen bevraagd. Het veranderende klimaat is volgens een kwart van hen (25%) het grootste actuele probleem, voor armoede, honger en een gebrek aan drinkwater (17%), het verval van de democratie en de rechtsstaat (12%), de groei van de wereldbevolking (12%), de verspreiding van infectieziekten (8%) en de economische situatie (8%).

Over heel Europa wordt klimaatverandering het vaakst aangestipt als grootste probleem (door 18% van de ondervraagden), maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot. In twaalf EU-landen, voornamelijk in Oost-Europa, wordt de verspreiding van infectieziekten het vaakst aangehaald, in acht (West-)Europese landen staat klimaatverandering op 1. Vier landen vinden armoede, honger en een gebrek aan drinkwater het grootste probleem, drie landen de economische situatie.

De Europese klimaatambities blijken in België veel steun te genieten. 93% van de respondenten vindt dat de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum moet worden verminderd om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Bijna 7 op de 10 respondenten (69%) vinden dat de Europese Unie verantwoordelijk is voor het bestrijden van de klimaatverandering, vóór de nationale regeringen (60%). 41% zegt dat ze (ook) persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen de klimaatverandering. (Belga)

Met de Eurobarometer werd tussen half maart en half april gepeild naar de manier waarop Europeanen tegen klimaatverandering aankijken. Voor de enquête werden in België 1.034 mensen bevraagd. Het veranderende klimaat is volgens een kwart van hen (25%) het grootste actuele probleem, voor armoede, honger en een gebrek aan drinkwater (17%), het verval van de democratie en de rechtsstaat (12%), de groei van de wereldbevolking (12%), de verspreiding van infectieziekten (8%) en de economische situatie (8%). Over heel Europa wordt klimaatverandering het vaakst aangestipt als grootste probleem (door 18% van de ondervraagden), maar de verschillen tussen de lidstaten zijn groot. In twaalf EU-landen, voornamelijk in Oost-Europa, wordt de verspreiding van infectieziekten het vaakst aangehaald, in acht (West-)Europese landen staat klimaatverandering op 1. Vier landen vinden armoede, honger en een gebrek aan drinkwater het grootste probleem, drie landen de economische situatie. De Europese klimaatambities blijken in België veel steun te genieten. 93% van de respondenten vindt dat de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum moet worden verminderd om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Bijna 7 op de 10 respondenten (69%) vinden dat de Europese Unie verantwoordelijk is voor het bestrijden van de klimaatverandering, vóór de nationale regeringen (60%). 41% zegt dat ze (ook) persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen de klimaatverandering. (Belga)